REGULAMIN

KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOSTYNINIE


1. Pokoje gościnne czynne są w godzinach od 7.00 do 22.00.


2 .Odpowiedzialnym za udostępnienie i odbiór pokoi jest gospodarz obiektu.


3. Doba hotelowa trwa od godz.14.00 do godz.12.00.


4. Cisza nocna obowiązuje w godz.22.00 do 6.00.


5. Osoby wynajmujące pokoje muszą być zameldowane w książce meldunkowej na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.


6. Osoby niepełnoletnie nie mogą same wynajmować pomieszczeń.


7. Odwiedziny osób nie zameldowanych w pokojach gościnnych mogą trwać do godz.21.


8. MOSiR Gostynin ma obowiązek zapewnić:

 • bezpieczeństwo i nieskrępowany wypoczynek gościa

 • zachowanie tajemnicy informacji o gościu

 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa w pokoju a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie

 • w miarę posiadanych możliwości inny pokój gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte


9. Osoba wynajmująca pokoje powinna zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


10. Osoba wynajmująca pokój nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiściła należną za pobyt opłatę.


11. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoi powstałe z jej winny lub z winy odwiedzających ją osób odpowiedzialność materialną ponosi osoba wynajmująca pokoje.


12.Wynajmujący pokoje zobowiązani są do:

 • uregulowania z góry należności za wynajem pokoi

 • utrzymania czystości, ładu i porządku w wynajmowanych pokojach oraz wszystkich pomieszczeniach ogólnie dostępnych

 • przestrzegania obowiązującej ciszy nocnej w godz.22.00-6.00.

 • przestrzegania przepisów p.poż.

 • zdania kluczy od pokoju w recepcji przed wyjściem poza hotel


13. W pokojach gościnnych zabrania się:

 • samodzielnego przenoszenia i wynoszenia sprzętów i wyposażenia w pokojach i poza nimi

 • przetrzymywania zwierząt

 • spożywania alkoholu

 • palenia papierosów w łóżkach

 • używania w pokojach gościnnych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju

 • przechowywania materiałów łatwopalnych, żrących, itp.

 • przyrządzania w pokojach gorących posiłków i napojów

 • uprawiania hazardu


14.Postanowienia końcowe:

 • wszelkie sprawy związane z prawidłową eksploatacją pokoi gościnnych należy kierować do Dyrektora Miejskiego Ośrodka

 • Osoby, które w rażący sposób nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać wydalone z pokoi

 • MOSiR Gostynin może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Ośrodka albo innych osób przebywających na terenie Ośrodka albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Ośrodka

 • MOSiR Gostynin nie ponosi odpowiedzialności za szkody i ich następstwa wynikające z winy wynajmującego pokoje

 • MOSiR Gostynin nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa lub osób go odwiedzających

 • Osoba wynajmująca pokoje nie ma prawa żądać należności za nie wykorzystany nocleg o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione z Dyrektorem Ośrodka

 • Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia osób wynajmujących pokoje od przestrzegania jego zasad oraz odpowiedzialności za wynikłe z ich winy szkody.
Regulamin zatwierdził

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Gostyninie

Wiesław Adamski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-22 13:04:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-22 13:04:30
 • Liczba odsłon: 4744
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8299527]

przewiń do góry