Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - zainteresowani powinni złożyć:
- podanie,
- umowę najmu lokalu mieszkalnego,
- pokwitowanie wpłaty zaliczki w kwocie 369 zł. (na wycenę) dokonanej w kasie Urzędu.

Wniosek


Wydzierżawianie gruntów, nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na dodzielenie do swojej nieruchomości celem poprawy warunków jej zagospodarowania - zainteresowani powinni złożyć:

- podanie


Zatwierdzanie podziału nieruchomości - zainteresowani powinni złożyć:
- podanie,
- geodezyjny projekt podziału,
- wypis z rejestru gruntów,
- tytuł prawny (odpis z księgi wieczystej),
- wykaz zmian gruntowych

Wniosek.pdf

Wniosek.doc


Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności nieruchomości - zainteresowani powinni złożyć:
- podanie, wypełniony druk wniosku
-kserokopię aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca nabył
   nieruchomość,
- dokumenty potwierdzające następstwo prawne - zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (jeżeli wniosek składa nastepca

prawny użytkownika wieczystego),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej


Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości - zainteresowani powinni złożyć: wniosek (druk w załączeniu) oraz mapę z inwentaryzacja powykonawcza budynku

Wniosek

 

Dodatkowych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22 pok nr 2 tel. 24 236 07 47Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Finke Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-19 11:55:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Dzięgielewska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 10:21:29
  • Liczba odsłon: 6122
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8300403]

przewiń do góry