Uchwała Nr 221/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 222/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załącznik 1, 2.    Załącznik 3,4.

Głosowanie

Uchwała Nr 223/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. Załącznik 1.  Załącznik 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 224/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 225/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina. Głosowanie 

Uchwała Nr 226/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uznania petycji Stowarzyszenia "Polska Wolna od GMO" za niezasługującą na uwzględnienie. Głosowanie

Uchwała Nr 227/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Głosowanie

Uchwała Nr 228/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2021. Załącznik.

Głosowanie

Uchwała Nr 229/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2021. Załącznik.

Głosowanie

Uchwała Nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie" oraz nadania jej statutu. Głosowanie

Uchwała Nr 231/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r. Głosowanie

Uchwała Nr 232/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.

Załącznik nr 1.  Załącznik nr 1 c.d.    Załącznik nr 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 233/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załącznik 1, 2.    Załącznik 3, 4, 5.

Głosowanie

Uchwała Nr 234/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Załącznik nr 1.  Załącznik  nr 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 235/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25  marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2021.

Głosowanie

Uchwała Nr 236/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Piece i Kominki" w Zdunach na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 237/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych. Głosowanie

Uchwała Nr 238/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załącznik 1,2.   Załącznik 3, 4 5, 6.

Głosowanie

Uchwała Nr 239/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. Załącznik 1.  Załącznik 2.

Głosowanie

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pilichowicz Julita
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-19 08:07:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Pilichowicz Julita
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-12 08:56:23
  • Liczba odsłon: 335
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8315785]

przewiń do góry