Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3
Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.
Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udostępniania wód stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina tj. "Jeziora Bratoszewo", "Jeziora przy Zamku" oraz "Jeziora Sejmikowego" do celów amatorskiego połowu ryb.
Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu w 2016 r.
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 stycznia 2016r.
w sprawie: zmian cen za korzystanie z usług Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie.
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Gostynina jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 stycznia w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Gostyninie oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości. Załącznik
Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016
Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie pobierania opłat za drukowanie 3D w ramach funkcjonowania Lokalnego Centrum Kompetencji.
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie  przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina.
Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia01 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2016.
Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok Załącznik
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina. Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie. Załącznik
Zarządzenie Nr 21/2016  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.  Załącznik  
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina.
Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2016.
Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 marca 2016 roku  w sprawie wdrożenia instrukcji dotyczącej zasada gospodarki kluczami w Urzędzie Miasta Gostynina.
Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. Kraśnica
 Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego Załącznik
Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego Załącznik
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.
Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie ustalenia procedury poboru i rozliczania opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko audytor wewnętrzny.
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie  powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko główny specjalista ds. bhp.
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowych położonych w Gostyninie.
Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok Struktura Zal1 Zal1opis Zal1a Zal2 Zal2a Zal2aopis Zal2b Zal2bopis Zal3 Zal3opis Zal4 Zal5 Zal6 Zal7 Zal8 Zal9 Zal10 Zal10opis Zal11 Zal11opis Zal12 Zal13 Zal13opis Zal14 Inf.o.mieniu MCK MBP Opinia RIO
Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok Załącznik
Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2016 roku, specjalność i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 marca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016
Zarządzenie Nr 40 / 2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.
Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016
Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok Załącznik
Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Załącznik
Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Zamkowej Załącznik
Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 06/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargo