Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3
Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.
Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udostępniania wód stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina tj. "Jeziora Bratoszewo", "Jeziora przy Zamku" oraz "Jeziora Sejmikowego" do celów amatorskiego połowu ryb.
Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu w 2016 r.
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 stycznia 2016r.
w sprawie: zmian cen za korzystanie z usług Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie.
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Gostynina jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 stycznia w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Gostyninie oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości. Załącznik
Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016
Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie pobierania opłat za drukowanie 3D w ramach funkcjonowania Lokalnego Centrum Kompetencji.
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie  przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina.
Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia01 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2016.
Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok Załącznik
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina. Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie. Załącznik
Zarządzenie Nr 21/2016  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.  Załącznik  
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina.
Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2016.
Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 marca 2016 roku  w sprawie wdrożenia instrukcji dotyczącej zasada gospodarki kluczami w Urzędzie Miasta Gostynina.
Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. Kraśnica
 Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego Załącznik
Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego Załącznik
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.
Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie ustalenia procedury poboru i rozliczania opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko audytor wewnętrzny.
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie  powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko główny specjalista ds. bhp.
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowych położonych w Gostyninie.
Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok Struktura Zal1 Zal1opis Zal1a Zal2 Zal2a Zal2aopis Zal2b Zal2bopis Zal3 Zal3opis Zal4 Zal5 Zal6 Zal7 Zal8 Zal9 Zal10 Zal10opis Zal11 Zal11opis Zal12 Zal13 Zal13opis Zal14 Inf.o.mieniu MCK MBP Opinia RIO
Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok Załącznik
Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2016 roku, specjalność i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 marca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016
Zarządzenie Nr 40 / 2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.
Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016
Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok Załącznik
Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Załącznik
Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Zamkowej Załącznik
Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 06/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina
Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko audytor wewnętrzny.
Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie powołania Doradcy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.
Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  Załącznik
Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.windykacji i egzekucyji administracyjnej.
Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016
Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2016 dla miasta Gostynina”
Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Gostyninie przy ul. Józefa Ozdowskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  Załącznik
Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Gostynina.
Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2016 roku  w sprawie określenia szczegółowych zasad dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Gostynina i udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej.
Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydawanie kserokopii z akt.
Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogród działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina  Załącznik
Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie: unieważnienia ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2016 dla miasta Gostynina”
Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie sposobu korzystania z pojazdów i sprzętu silnikowego oraz w sprawie gospodarki paliwowej w Gminie Miasta Gostynina
Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2016”
Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta "GOSTYNIN" przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o.
Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzania oględzin w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowych położonych w Gostyninie
Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowych położonych w Gostyninie
Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmiany
Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016
Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Miasta Gostynian z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informacyjnym.
Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok Załącznik
Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie określenia ramowego wzoru wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów.
Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 46/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 06/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.