Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczący realizacji programów profilaktycznych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”

Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok Załączniki

Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Miasta Gostynina - Gminnego Komisarza Spisowego w Gostyninie z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego  Biura Spisowego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  8 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł netto w Urzędzie Miasta Gostynina – załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  13 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie upoważnienia pani Renaty Nosalskiej - inspektora ds. wymiaru podatków, do załatwiania indywidualnych spraw w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie upoważnienia pani Sylwii Staszewskiej - inspektora ds. wymiaru podatków, do załatwiania indywidualnych spraw w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130.000,00 zł netto w Urzędzie Miasta Gostynina – załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Gostynina – załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego na terenie miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia funkcji administratora konta Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 19A/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 lutego 2021 roku w sprawie wniesienia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. aportu w postaci nieruchomości gruntowej  Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik

Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2021 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 lutego 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 marca 2021 roku zmieniające uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/2019 Burmistrza Miasta Gostynina dot. powołania Gminnej Komisji i Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 35A/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina w zamian za święto 1 maja 2021 roku przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej - nieruchomości gruntowej, położonej w Gostyninie przy ul. Polnej. Załącznik

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Uliczna Wioletta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-19 08:08:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Uliczna Wioletta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-13 12:53:06
  • Liczba odsłon: 284
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8299582]

przewiń do góry