Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 Projekt uchwały budżetowej Załączniki Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki MOPS Wydatki KDUM Wydatki majątkowe Przychody rozchody Wydatki inwestycyjne Projekt uchwały WPF WPF 2020-2034 Przedsięwzięcia

Uchwała Nr Pł.336.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gostynina

Uchwała Nr Pł.337.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2020 rok

Uchwała budżetowa Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 Nr 132/XVII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr Pł.81.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr Pł.82.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej

Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody rozchody Zadania zlecone Inwestycje roczne Informacja o WPF Tabele do WPF Miejskie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Opinia RIO Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr Pł.259.2020 w Warszawie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Uliczna Wioletta
  • Data dodania: 2021-02-08 08:47:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-08 08:51:05
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Uliczna Wioletta
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-26 15:05:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Uliczna Wioletta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-08 08:51:05
 • Liczba odsłon: 388
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8307783]

przewiń do góry