OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
RADY MIEJ SKIEJ W G OSTYNINIE VI KADENCJI

 /Oświadczenia składane za rok 2013/


1. Syska–Szymcza k Jolanta

2. Górski Arkadiusz 

3. Jakubaszek Zbigniew  

4. Jaśkiewicz Czesław 

5. Kalinowski Paweł 

6. Korajczyk–Szyperska Agnieszka  

7. Kostun Sowa Małgorzata  

8. Łosiewicz Tadeusz  

9. Małkowski Marek  

10. Nyckowski Andrzej 

11. Pawikowska Lidia 

12. Pieniążek Urszula  

13. Reder Andrzej  

14. Robacki Andrzej  

15. Szulczewski Arkadiusz OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE VI KADENCJI


SKŁADANE NA 2 MIESIĄCE PRZED UPŁYWEM KADENCJI 

(art. 24 h ust.4 zd. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 


1. Syska–Szymczak Jolanta  

2. Górski Arkadiusz  

3. Jakubaszek Zbigniew  

4. Jaśkiewicz Czesław  

5. Kalinowski Paweł  

6. Korajczyk–Szyperska Agnieszka  

7. Kostun Sowa Małgorzata  

8. Łosiewicz Tadeusz   

9. Małkowski Marek  

10. Nyckowski Andrzej 

11. Pawikowska Lidia  

12. Pieniążek Urszula  

13. Reder Andrzej  

14. Robacki Andrzej  

15. Szulczewski Arkadiusz  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE VII KADENCJI

składane w ciągu 30 dni po objęciu mandatu


1. Augustyniak  Magdalena

2. Bartosiak  Michał 

3. Chorążek Zbigniew

4. Dalkowski  Witold

5. Doral  Martyna

6. Głodowski  Jan

7. Gospodarowicz  Grzegorz

8. Krawiecka  Martyna

9. Majchrzak  Tadeusz

10. Markus  Krzysztof

11. Pieniążek  Stanisław

12. Pieniążek  Urszula

13. Radecka  Wiesława

14. Rędzikowska-Mystkowska  Małgorzata

15. Robacki  AndrzejOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE VII KADENCJI

 /Oświadczenia składane za rok 2014/


Przewodniczący Rady Miejskiej:   Andrzej Robacki

1. Augustyniak Magdalena

2. Bartosiak Michał

3. Chorążek Zbigniew

4. Dalkowski Witold

5. Doral Martyna

6. Głodowski Jan

7. Gospodarowicz Grzegorz

8. Krawiecka Martyna

9. Majchrzak Tadeusz

10. Markus Krzysztof 

11. Pieniążek Stanisław

12. Pieniążek Urszula

13. Radecka Wiesława

14. Rędzikowska-Mystkowska Małgorzata


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE VII KADENCJI

 /Oświadczenia składane za rok 2015/


Przewodniczący Rady Miejskiej:    Andrzej Robacki

1.  Augustyniak Magdalena

2.  Bartosiak Michał

3.  Chorążek Zbigniew

4.  Dalkowski Witold

5.  Doral Martyna

6.  Głodowski Jan

7.  Gospodarowicz Grzegorz

8.  Krawiecka Martyna

9.  Majchrzak Tadeusz

10.  Markus Krzysztof 

11.  Pieniążek Stanisław

12.  Pieniążek Urszula

13.  Radecka Wiesława

14.  Rędzikowska-Mystkowska MałgorzataOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE VII KADENCJI

 /składane za rok 2016/


Przewodniczący Rady Miejskiej:      Andrzej Robacki

1.  Augustyniak Magdalena

2.   Bartosiak Michał

3.   Chorążek Zbigniew

4.   Dalkowski Witold

5.   Doral Martyna

6.   Głodowski Jan

7.  Gospodarowicz Grzegorz

8.   Chmielecka Martyna

9.   Majchrzak Tadeusz

10.   Markus Krzysztof 

11.   Pieniążek Stanisław

12.   Pieniążek Urszula

13.   Radecka Wiesława

14.   Rędzikowska-Mystkowska Małgorzata


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE VII KADENCJI

 /składane za rok 2017/


Przewodniczący Rady Miejskiej:      Andrzej Robacki

1.  Augustyniak Magdalena

2.   Bartosiak Michał

3.   Chorążek Zbigniew

4.   Dalkowski Witold

5.   Doral Martyna

6.   Głodowski Jan

7.  Gospodarowicz Grzegorz

8.   Chmielecka Martyna

9.   Majchrzak Tadeusz

10.   Markus Krzysztof 

11.   Pieniążek Stanisław

12.   Pieniążek Urszula

13.   Radecka Wiesława

14.   Rędzikowska-Mystkowska Małgorzata


/składane na 2 miesiące przed upływem kadencji/

(art. 24h ust. 4 zd. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

Dz.U. z 2018r poz 994 z późn. zm.)


Przewodniczący Rady Miejskiej:      Andrzej Robacki

1.  Augustyniak Magdalena

2.    Bartosiak Michał

3.   Chorążek Zbigniew

4.   Dalkowski Witold

5.   Doral Martyna

6.   Głodowski Jan

7.  Gospodarowicz Grzegorz

8.   Chmielecka Martyna

9.   Majchrzak Tadeusz

10.   Markus Krzysztof 

11.   Pieniążek Stanisław

12.   Pieniążek Urszula

13.   Radecka Wiesława

14.   Rędzikowska-Mystkowska MałgorzataOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE VIII KADENCJI

 /składane na 30 dni od złożenia ślubowania/


Przewodniczący Rady Miejskiej:       Andrzej Hubert Reder

1. Bryłka Katarzyna

2. Chojecka-Dinić Emilia

3.  Florczak Anna

4. Lewandowski Stanisław  

5. Majchrzak Anna

6. Majchrzak Tadeusz

7. Ozimek Bogdan

8. Pieniążek Urszula

9. Raciborski Grzegorz 

10. Szulczewski Arkadiusz

11. Śniecikowska Renata

12. Wróblewski Stanisław

13. Wysokińska Anna

14. Czesław Jaśkiewicz


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE VIII KADENCJI

 /składane za rok 2018/


Przewodniczący Rady Miejskiej:       Andrzej Hubert Reder

1. Bryłka Katarzyna

2. Chojecka-Dinić Emilia

3.  Florczak Anna

4. Lewandowski Stanisław  

5. Majchrzak Anna

6. Majchrzak Tadeusz

7. Ozimek Bogdan

8. Pieniążek Urszula

9. Raciborski Grzegorz 

10. Szulczewski Arkadiusz

11. Śniecikowska Renata

12. Wróblewski Stanisław

13. Wysokińska Anna

14. Czesław JaśkiewiczOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE VIII KADENCJI

 /składane za rok 2019/Przewodniczący Rady Miejskiej:       Andrzej Hubert Reder

1. Bryłka Katarzyna

2. Chojecka-Dinić Emilia

3.  Florczak Anna

4. Lewandowski Stanisław 

5. Majchrzak Anna

6. Majchrzak Tadeusz

7. Ozimek Bogdan

8. Pieniążek Urszula

9. Raciborski Grzegorz

10. Szulczewski Arkadiusz

11. Śniecikowska Renata

12. Wróblewski Stanisław

13. Wysokińska Anna

14. Czesław Jaśkiewicz


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-02 14:52:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Strońska-Jackowska Malwina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-06 10:05:11
  • Liczba odsłon: 11451
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8057589]

przewiń do góry