OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2013


Jolanta Bigus - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Andrzej Jakubowski -  Prezes PEC Spółka z o.o. w Gostyninie, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. 

Andrzej Jakubowski -  Prezes PEC Spółka z o.o. w Gostyninie, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. (za okres od 01.01.2014 r. do 14.05.2014 r.) 

Wiesław Adamski - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie 

Renata Zagórska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Kowalczyk - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Teodoria Mozal - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Michał Łoś - Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie 

Jacek Michalski - Dyrektor Domu Kultury w Gostyninie 

Jacek Przekwas - Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gostyninie

Bolesław Justyński - Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostynina

Elżbieta Ledzion - Prezes MCH Stara Betoniarnia Spółka z o.o. w Gostyninie

Aleksandra Balcerzak - Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2014


Bolesław Justyński   - Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie

Jolanta Bigus  - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski   - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie 

Renata Zagórska  - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Ledzion   - Prezes MCH Stara Betoniarnia Spółka z o.o. w Gostyninie

Iwona Kowalczyk  - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Teodoria Mozal  - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Michał Łoś  - Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie 

Andrzej Szyszka - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

Jacek Michalski  - Dyrektor Domu Kultury w Gostyninie 

Jacek Przekwas  - Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gostyninie

Aleksandra Balcerzak   - Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w GostyninieOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2015


Andrzej Szyszka   - Prezes MPK Spółka z o.o. (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Konrad Wilkanowicz - Prezes MTBS Spółka z o.o. w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Piotr Śladowski Prezes MPK Spółka z o.o.  (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Elżbieta Ledzion - Prezes MCH Stara Betoniarnia Spółka z o.o. w Gostyninie  (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Jacek Przekwas Prezes MTBS Spółka z o.o. w Gostyninie  (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Rafał Różański Prezes MCH Stara Betoniarnia Spółka z o.o. w Gostyninie  (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Szymon Nieć - Prezes MPEC Spółka z o.o. w Gostyninie, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.  (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Jacek Michalski - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Krzysztof Zadrożny  -    Dyrektor MCK    (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Teodoria Mozal  - Z-ca Kierownika MOPS w Gostyninie    (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Małgorzata Nawrocka - Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (złożone w ciągu 30 dni od uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych)

Marta Spychalska - Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych  (złożone w ciągu 30 dni od uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych)

Michał Łoś   - Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie 

Jolanta Bigus   - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski       - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie 

Bolesław Justyński       - Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie

Rafał Różański  -    Prezes MCH Stara Betoniarnia Spółka z o.o. w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka - Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego

Marta Spychalska - Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych

Konrad Wilkanowicz  - Prezes MTBS Spółka z o.o. w Gostyninie

Szymon Nieć  - Prezes MPEC Spółka z o.o. w Gostyninie

Aleksandra Balcerzak       - Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie

Iwona Kowalczyk   - Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Renata Zagórska   - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Piotr Śladowski  -    Prezes MPK Spółka z o.o.

Krzysztof Zadrożny   -        Dyrektor MCK 


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2016


Piotr Śladowski  -    Prezes MPK Spółka z o.o.  (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Julita Antosiak - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych  (złożone w ciągu 30 dni od uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych)

Halina Fijałkowska Prezes MPK Spółka z o.o.  (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Halina Fijałkowska Prezes MPK Spółka z o.o.  (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Władysław Dziachan Prezes MPK Spółka z o.o.    (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Jolanta Bigus Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie  (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Katarzyna Leśniewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie  (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)Michał Łoś   - Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie 

Katarzyna Leśniewska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski  - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie 

Bolesław Justyński  - Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta  Spółka z o.o.  w Gostyninie

Rafał Różański  Prezes MCH Stara Betoniarnia Spółka z o.o. w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka  - Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego  (osoba wydająca decyzje)

Marta Spychalska  - Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych  (osoba wydająca decyzje)

Konrad Wilkanowicz  - Prezes MTBS Spółka z o.o. w Gostyninie

Szymon Nieć   - Prezes MPEC Spółka z o.o. w Gostyninie

Aleksandra Buława  - Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie

Iwona Kowalczyk  - Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Renata Zagórska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Władysław Dziachan  -   Prezes MPK Spółka z o.o. w Gostyninie

Krzysztof Zadrożny  -  Dyrektor MCK w Gostyninie

Julita Antosiak - Inspektor ds. Świadczeń Wychowawczych (osoba wydająca decyzje)


 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2017


Aleksandra Buława   - Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie   (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Iryna Filipczak   - Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie   (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Aleksandra Milczarek -   Dyrektor MCK   (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Paweł Gostyński Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie  (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Iryna Filipczak       - Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie   (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Aleksandra Milczarek  -     Dyrektor MCK       (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)


Władysław Dziachan – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Bolesław Justyński – Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE W CIĄGU 30 DNI OD POWOŁANIA NA STANOWISKO / ZATRUDNIENIA


Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje)


Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie


                                       OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2018


Władysław Dziachan – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Bolesław Justyński – Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje)

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2019


Bolesław Justyński – Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)


Katarzyna Leśniewska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Katarzyna Leśniewska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2019


Władysław Dziachan – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje)

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-04 13:36:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Strońska-Jackowska Malwina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-09 10:58:58
  • Liczba odsłon: 12298
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8057658]

przewiń do góry