Oferta w trybie tzw. małego grantu - oferta Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego

 

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 30.06.2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego ul. R. Dmowskiego 14/2, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pt.„Ulice Gostynina z historią w tle - przewodnik turystyczny”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 8 lipca 2020 r. do godziny 15.30:

- przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.

- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.


Oferta

Formularz uwag

Oferta w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 13.02.2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Gostynińskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego Arce Cantores ul. Zamkowa 31, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa tj. na „Organizację krajoznawczo-kulturalnej wycieczki turystycznej dla mieszkańców miasta będących miłośnikami muzyki”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.
W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 25 lutego 2020 r. do godziny 15.00:
- przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.


Oferta

Formularz uwag

Oferta w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 05.02.2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Polskiego Towarzystwa Turustyczno-Krajoznawczego Oddz. Gostynin ul. Wojska Polskiego 17a, wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Zabytki i unikalne miejsca Elbląga i okolic" na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl. W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 17 lutego 2020 r. do godziny 15.00:
- przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.


Gostynin, dnia 10.02.2020 r.


Oferta

Formularz uwag

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Świderska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-11 10:13:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Świderska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 14:45:07
  • Liczba odsłon: 273
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8069237]

przewiń do góry