OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro,
do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z póź. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Kierownik Klubu
„Uśmiech Malucha” w Gostyninie zaprasza do składania ofert na:

Dostawę posiłków dla dzieci – catering, w wieku od 1 roku życia do lat 3 do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”.

Zamówienie obejmuje przygotowanie oraz dostawy posiłków w maksymalnej ilości dla 30 dzieci do budynku Klubu przy ulicy Wojska Polskiego 23 w Gostyninie, wraz z odbiorem, myciem oraz wyparzaniem naczyń po posiłkach.

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy – do dnia 31.12.2018 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 02.10.2018 r. do godz. 12:00 na załączonym formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, z dopiskiem: „Oferta na dostawę posiłków – catering – do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”.

W przypadku dodatkowych pytań i informacji, wyjaśnień udzieli – Pani Iwona Rzegocka – Gontarek, tel. 510 033 802.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-26 09:38:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-26 09:38:17
  • Liczba odsłon: 298
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8057458]

przewiń do góry