Gostynin, dnia 19.03.2018 r.

 

ZP.271.1.7.2018

 

Informacja po otwarciu ofert


          Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp – przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:

Modernizację ul. Nowej w Gostyninie

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości: 880.000,00 zł brutto 

Ofertę złożyła:

 

Ofertę złożyła:

 Nr oferty

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

cena
(brutto)

termin wykonania zamówienia

okres gwarancji
(jakości dla robót budowlanych)

warunki płatności
(termin płatności faktury)

 

1

„HYDROPOL” Sp. z o.o.
09-500 Gostynin, ul. Targowa 10b

 

875.602,84 zł

 

zgodnie z SIWZ

 

72 - miesiące

termin płatności faktury – 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-19 10:40:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 10:40:44
  • Liczba odsłon: 1126
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105717]

przewiń do góry