Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” sp. z o.o. jest jednostką nie posiadającą filii oddziałów lub wydzielonych odrębnie mniejszych jednostek .

  Stosownie do postanowień przepisów prawa handlowego organami spółki są :

 1. Zgromadzenie Wspólników

 2. Rada Nadzorcza

 3. Zarząd - przedmiotem działalności jest kierowanie jednostką, sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem całej spółki a także reprezentowanie spółki na zewnątrz wobec kontrahentów i innych podmiotów.

  Celem sprawnego działania firmy zostały wyodrębnione trzy działy funkcjonalne: Dział administracji, marketingu oraz finansowo-księgowy.

  Dział administracji zajmuje się wynajmem i obsługą najemców lokali Centrum.  Do zadań działu należy zawieranie i rozwiązywanie umów, bieżąca obsługa, przygotowywanie przetargów, pilotowanie wykorzystania powierzchni handlowych, dozorowanie stanu technicznego obiektów.

  Dział marketingu planuje i realizuje (w tym opracowuje, wdraża, koordynuje, kontroluje i nadzoruje) wszystkie działania marketingowe przedsiębiorstwa.  Kreuje wizerunek firmy i jej produktów poprzez opracowanie i prowadzenie kampanii medialnych oraz planowanie i realizację założeń komunikacyjnych z klientami. Opracowuje materiały reklamowe oraz przygotowuje akcje promocyjne.

  Dział finansowo-księgowy zajmuje się obsługą kadrową, finansową i rachunkową spółki. Do zadań tego działu należy: prowadzenie ewidencji rozliczeń z najemcami, prowadzenie spraw kadrowo- płacowych, także obsługa gotówkowych płatności pieniężnych i prowadzenie kasy, obsługa płatności bezgotówkowych, prowadzenie ewidencji księgowo-rachunkowej stosownie do wymagań prawa bilansowego i postanowień prawa podatkowego oraz innych przepisów.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-29 15:19:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzybowska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-13 14:46:57
 • Liczba odsłon: 3967
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858333]

przewiń do góry