Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie

ul. 18 Stycznia 2 09-500 Gostynin

NIP 971-03-16-705; REGON 000866343

 

Dyrektor:

  Marzena Ligocka

 

tel. 24 235 24 08 wew. 23

e-mail: mbpgostynin@interia.pl

 

Wypożyczalnia dla dorosłych: 

ul. 18 Stycznia 2 09- 500 Gostynin (pierwsze piętro)

tel. 24 235 24 08 wew. 21

tel. 516 029 796

e-mail: mbpgostynin@interia.pl

e-mail: biblioteka.gostynin@wypozyczalnia.hub.pl

 

Otwarta dla czytelnika:

poniedziałek 10.00-18.00

wtorek 8.00-16.00

środa 8.00-16.00

czwartek (nieczynna)

piątek: 8.00-16.00

sobota: 9.00-14.00

 

Godziny pracy pracowników biblioteki:

poniedziałek, wtorek, środa: od 7.30-18.00

czwartek: 7.30-15.30

piątek: 8.00-16.00

sobota: 9.00-14.00

 

Biblioteka dla dzieci i młodzieży: 

ul. 18 Stycznia 2 09-500 Gostynin (pierwsze piętro)

tel. 24 235 24 08 wew. 22

tel.  516 029 778

e-mail: mbpgostynin@interia.pl

e-mail: biblioteka.gostynin@dziecieca.hub.pl

 

Otwarta dla czytelnika:

poniedziałek 10.00-18.00

wtorek 8.00-16.00

środa 8.00-16.00

czwartek (nieczynna)

piątek 8.00-16.00

sobota:9.00-14.0 0

 

Godziny pracy pracowników biblioteki:

poniedziałek, wtorek, środa: od 7.30-18.00

czwartek: od 7.30-15.30

piątek: od 8.00-16.00

sobota: od 9.00-14.00

 

Filia nr 1: 

ul. Płocka 2a 09-500 Gostynin (budynek parterowy)

tel. 24 235 30 28 

tel. 516 029 781

e-mail: mbpgostynin@interia.pl

e-mail: biblioteka.gostynin@filia1.hub.pl

 

Otwarta dla czytelnika:

poniedziałek 10.00-18.00

wtorek 8.00-16.00

środa  8.00-16.00

czwartek (nieczynna)

piątek 8.00-16.00

sobota. 9.00-14.00

 

Godziny pracy pracowników biblioteki:

poniedziałek, wtorek, środa: od 7.30-18.00

czwartek: od 7.30-15.30

piątek: od 8.00-16.00

sobota: od 9.00-14.00

 

Osobom starszym oraz niepełnosprawnym, które samodzielnie nie mogą wypożyczyć książki oferujemy darmową usługę pod nazwą ,,Książka na telefon".

Kontakt tel. 24 235 30 28 lub 516 029 781

 

Zapraszamy na stronę internetową

 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie:

www.mbpgostynin.pl (strona przekierowuje na nową stronę):

www.mbpgostynin.naszabiblioteka.com

 

 

Na stronie internetowej w zakładce Szukam Książki znajdziecie Państwo internetowy katalog książek. Wyszukaj. Wybierz. Zarezerwuj. Biblioteka korzysta z systemu katalogowego MAK+, którego twórcą jest Instytut Książki. Dzięki tej usłudze macie Państwo dostęp do całego księgozbioru Wypożyczalni dla dorosłych oraz Biblioteki dla dzieci i młodzieży (pod nazwą Biblioteka Główna), jak również do księgozbioru Filii nr 1 (pod nazwą Filia ul. Płocka). 

 

Zapraszamy również na naszą stronę:

Facebook

https:// www.facebook.com/mbpgostynin/

 Instagram

https://www.instagram.com/miejskabibliotekagostynin/

 You Tube 

https://www.youtube.com/channel/UCNZsuLEEuJoyDzO8lU_Z-PA?view_as=subscriber

 

 

 

Cel, przedmiot i zakres działania

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina 

w Gostyninie:

 

1. Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy, nauki, historii i osiągnięć kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.
2. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą.

 

 

Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
 
a. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych                           ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, powiatu, miasta i gminy;
b. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz                                oraz pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
c. organizowanie czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych dzieci        i młodzieży, ludzi chorych i niepełnosprawnych;
d. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
e. prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, historii, nauki i sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu, miasta    i gminy.
f. organizowanie działalności sieci bibliotek filialnych, oddziałów dla dzieci, czytelni                           i wypożyczalni na terenie powiatu, miasta i gminy;
g. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowania                            i publikowania bibliografii regionalnej, a także innych wydawnictw i materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu;
h. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej dotyczącej przede wszystkim zbiorów własnych Biblioteki, jej funkcjonowania;
i. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki;
j. współdziałanie z innymi bibliotekami, zwłaszcza w zakresie organizowania bibliotecznych systemów informacyjnych, a także instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa;
k. organizowanie  czytelnictwa  i  udostępnianie  materiałów  bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym, także przez współdziałanie w zakresie organizacji bibliotecznej      w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej;
l. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, domami pomocy społecznej oraz organizacjami społecznymi, pozarządowymi, stowarzyszeniami                   w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa Gminy Miasta Gostynina i Powiatu Gostynińskiego;
ł. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej, a także włączać się w ogólnopolskie akcje promujące książkę i czytelnictwo.
 
Księgozbiór zakupiony w woluminach w roku 2018:
46320 woluminów, przybyło 1836 woluminów, w tym z zakupu 1635 woluminów, ze środków Organizatora 850 woluminów, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 771 woluminów, ze środków innych (dotacja powiatowa) 14 woluminów-księgozbiór fachowy. Ubyło 3289 woluminów. wzrost w porównaniu z rokiem 2017.
Liczba wypożyczeń księgozbioru w roku 2018:
51033 woluminów, liczba udostępnień księgozbioru na miejscu 1344 woluminów. Wzrost w porównaniu z rokiem 2017.
Liczba obsługiwanej populacji w roku 2018:
17904 mieszkańców, liczba użytkowników 2125, w tym czytelników 2125.
Liczba czytelników na 100 mieszkańców 11,9. Wzrost w porównaniu z rokiem 2017 (stan na 31.12.2017 liczba czytelników na 100 mieszkańców 10,8).
Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców w roku 2018:
9,2 woluminów-wzrost w porównaniu z rokiem 2017 (stan na 31.12.2017 woluminów 7,4).
Liczba czasopism w roku 2018:
25 tytułów.
Wydarzenia czytelnicze organizowane przez Bibliotekę w roku 2018:
łącznie Biblioteka zorganizowała 24 wydarzenia finansowane z własnego budżetu, które zgromadziły 2057 uczestników. Wstęp na wszystkie wydarzenia był wolny.
W ramach szkoleń i zajęć edukacyjnych organizowanych przez Bibliotekę odbyło się:
126 godzin zajęć, w których udział wzięło 2549 uczestników.
Wystawy w roku 2018:
,,W drodze do niepodległości", ,,Polska samotna misja-generał Ryszard Kukliński", ,,Gostynin w starej fotografii-wczoraj i dziś", ,,Niechaj Polska zna ... jakie dzieci ma"-wystawa pokonkursowych prac plastycznych.
Konkursy w roku 2018:
,,Jak pięknie być człowiekiem"-konkurs recytatorski, ,,Niechaj Polska zna ... jakie dzieci ma. Moi dziadkowie we wspomnieniach rodzinnych"-konkurs filmowy, literacki i plastyczny w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (zasięg powiatowy), Turniej Jednego Wiersza o Laur Gostyniński-konkurs poetycki.
Stałe wydarzenia kulturalne realizowane w 2018 roku:
Tydzień Bibliotek-Majowe Spotkania z Biblioteką
Noc Bibliotek
Pożegnanie klas III
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
Jarmark św. Jakuba
Narodowe Czytanie ,,Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego
Turniej Jednego Wiersza o Laur Gostyniński
Jesienne Spotkania z Poezją
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Cykliczne spotkania z pisarzami, podróżnikami, artystami, poetami, warsztaty literackie, poetyckie, itd.
Cykliczne spotkania Gostynińskiego Klubu Poetyckiego.
Cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki i Koła Przyjaciół Biblioteki.
Koncerty piosenki poetyckiej, literackiej.
Projekty w roku 2018:
,,O finansach w bibliotece-5.edycja". Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przy założeniach zgodnych z Programem Rozwoju Bibliotek. projekt wspierała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie. Projekt służył zwiększeniu u osób powyżej 50 roku życia mieszkających na terenach wiejskich, w małych miastach umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów, korzystania x bankowości elektronicznej. Uczestnicy projektu wzięli udział w kursie e-learningowym. 
Nagrody w roku 2018:
Biblioteka uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszą inspirację pochodzącą z projektu ,,O finansach ... w bibliotece" otrzymując nagrodę rzeczową w postaci ekspresu ciśnieniowego do kawy DE LONGHI.
Realizacja BO w roku 2018:
W roku 2018 w budynku Filii nr 1 przy ulicy Płockiej 2a zrealizowany został projekt Budżetu Obywatelskiego pod nazwą ,,Urządzamy Bibliotekę". Agenda biblioteczna została wyposażona w nowoczesne, estetyczne regały biblioteczne z przeznaczeniem dla czytelnika młodszego, młodzieży i dorosłych oraz regały stacjonarne i jezdne typu ARCHI LINE umożliwiający czytelnikowi wolny i bezpieczny dostęp do księgozbioru.
 
Działalność ponadlokalna Biblioteki w roku 2018:
 

           Na mocy Uchwały Nr XXXII/143/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia   21 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Uchwały Nr 312/LXIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę   Miasta Gostynina zawarto w dniu 31 sierpnia 2017 roku   Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. od dnia 1 września 2017 roku   do dnia   31 grudnia 2017 roku. Na mocy Aneksu Nr 1 i Nr 2 do wyżej wskazanego Porozumienia czas prowadzenia powiatowych zadań publicznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie został wydłużony do 30 czerwca 2018 roku. Na mocy Aneksu nr 3 zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Gostynińskiego realizowane były   w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

Przyjęte w Porozumieniu zadanie Miasto Gostynin realizowało również za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. Nazwa Biblioteki     nie została zmieniona. Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren Gminy Miasta Gostynina    i Powiatu Gostynińskiego.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-17 10:45:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Marzena Ligocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-09 19:02:46
  • Liczba odsłon: 6728
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9940847]

przewiń do góry