Gostynin, dnia 22.10.2019 r.


ZP. 271.1.8.2019Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Przebudowa drogi miejskiej - ul. Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej – ul. Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Global Systems Marcin Balcerzak
09-500 Gostynin, ul. Żeromskiego 27

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena” , „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych” oraz „termin płatności faktury” . Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.


Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

1)

                                                      Konsorcjum:

P.W. HYDROBUD Paweł Złotowski
99-300 Kutno, ul. Leszczynek 2a

P.B.P. TRAKT Bobrzak, Tecław spółka jawna
99-300 Kutno, Woźniaków 110

Liczba punktów w kryterium
cena –    57,81 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    97,81 pkt

2)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

Liczba punktów w kryterium
cena –    53,21 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    93,20 pkt

3)

  „BORA” Sp. z o.o.
09-408 Płock, ul. Gmury 14

Liczba punktów w kryterium
cena –    57,11 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    97,11 pkt


W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-22 13:16:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-22 13:20:21
  • Liczba odsłon: 1141
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560040]

przewiń do góry