Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 19.04.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. 3 Maja 6, 09-402 Płock na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dla emerytów, rencistów i inwalidów z terenu miasta Gostynina”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 2 maja r. do godziny 12.00:

 • przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
 • osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta

Formularz uwag

Oferta PTTK

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 04.03.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Gostyninie w, ul. Wojska Polskiego 17a, Gostynin, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznastwa pn. "Wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Dolny Śląsk i jego zabytki".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.


W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 23.02.2024 r. do godziny 12.00:

Oferta

Formularz uwag

 

Oferta Klubu wędkarskiego Lin

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 09.02.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Klubu Wędkarskiego „Lin”, ul. 3 Maja 30/3, Gostynin, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznastwa pn. "Organizacja zawodów wędkarskich na terenie Gostynina".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 23.02.2024 r. do godziny 12.00:

 • przesyłając na adres e-mail: aneta.trojanowska@gostynin.pl.
 • osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta
Formularz uwag

Oferta Stowarzyszenia Śpiewaczego „Arce Cantores"

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 09.02.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Gostynińskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego „Arce Cantores, ul. Zamkowa 31, Gostynin, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Letnia Harmonia: Warsztaty Muzyczne – Nauka Śpiewu i Rekreacja".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 23.02.2024 r. do godziny 12.00:

 • przesyłając na adres e-mail: aneta.trojanowska@gostynin.pl.
 • osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta
Formularz uwag

Oferta Hufca ZHP

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 23.01.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Hufca ZHP Gostynin, ul. Kutnowska 7a lok. 34/35, Gostynin, na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznastwa pn. "Harcerski Rajd z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2024 r.".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 30.01.2024 r. do godziny 12.00:

- przesyłając na adres e-mail: aneta.trojanowska@gostynin.pl.

- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta
Formularz uwag

Oferta Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 03.01.2024 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, ul. Polna 9, Gostynin, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznastwa pn. "Zimowiska parafialne w Zakopanem".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 12.01.2024 r. do godziny 12.00:

- przesyłając na adres e-mail: aneta.trojanowska@gostynin.pl.

- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta
Formularz uwag

 

Oferta PTTK Gostynin Wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Szlakiem Chopina i nie tylko".

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 31.01.2023 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 17a, Gostynin na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Szlakiem Chopina i nie tylko".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 13.02.2023 r. do godziny 15.30:

- przesyłając na adres e-mail: aneta.trojanowska@gostynin.pl.

- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta
Formularz uwag

 

Oferta Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddz. Gostynin - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Gdańska i Sopotu

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 09.02.2023 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Płocku Zarząd Okręgowy, ul. 3 Maja 6 09-402 Płock na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn.  Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Gdańska i Sopotu.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 22.02.2023 r. do godziny 15.30:

- przesyłając na adres e-mail: aneta.trojanowska@gostynin.pl.

- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta

Formularz uwag

Oferta w trybie tzw. małego grantu - PTTK

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 04.05.2022 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 17a, Gostynin na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Zabytki i unikalne miejsca".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 12 maja 2022 r. do godziny 15.30:

 • przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
 • osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta

Formularz uwag

Oferta w trybie tzw. małego grantu - oferta Gostynińskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego Arce Cantores

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 25.01.2022 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Gostynińskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego Arce Cantores, Gostynin ul. Zamkowa 31, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja krajoznawczo-kulturalnej wycieczki turystycznej dla mieszkańców miasta będących miłośniakami muzyki”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 11 lutego 2022 r. do godziny 15.30:

 • przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
 • osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta

Formularz uwag

Oferta w trybie tzw. małego grantu - oferta Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Gostyninie

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że 06.01.2022 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, ul. Polna 9, Gostynin na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Ferie zimowe w Zakopanem”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy, ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 17 stycznia 2022 r. do godziny 15.30:

·         przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.

·         osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Oferta

Formularz uwag

Oferta w trybie tzw. małego grantu - oferta Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego

Burmistrz Miasta informuje, że dnia 17.11.2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Gostynińskiego Szkolebo Związku Sportowego, ul. Bema 23, Gostynin na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Doposażenie stowarzyszenia w niezbędny sprzęt do organizowania imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta Gostynina".

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 24 listopada 2020 r. do godziny 15.30:

- przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.

- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

Oferta
Formularz uwag

 

Oferta w trybie tzw. małego grantu - oferta Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego

 

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 30.06.2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego ul. R. Dmowskiego 14/2, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pt.„Ulice Gostynina z historią w tle - przewodnik turystyczny”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.

W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 8 lipca 2020 r. do godziny 15.30:

- przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.

- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

 

Oferta

Formularz uwag

Oferta w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 13.02.2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Gostynińskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego Arce Cantores ul. Zamkowa 31, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa tj. na „Organizację krajoznawczo-kulturalnej wycieczki turystycznej dla mieszkańców miasta będących miłośnikami muzyki”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl.
W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 25 lutego 2020 r. do godziny 15.00:
- przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

 

 

Oferta

Formularz uwag

Oferta w trybie tzw. małego grantu

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 05.02.2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta Polskiego Towarzystwa Turustyczno-Krajoznawczego Oddz. Gostynin ul. Wojska Polskiego 17a, wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Zabytki i unikalne miejsca Elbląga i okolic" na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl. W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu do 17 lutego 2020 r. do godziny 15.00:
- przesyłając na adres e-mail: promocja@gostynin.pl.
- osobiście złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.


Gostynin, dnia 10.02.2020 r.

 

Oferta

Formularz uwag

 

Oferta Regionalnego Związku Pszczelarzy - Powiatowe Koło Pszczelarzy w Gostyninie

W dniu 10.09.2019 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 1 oferta na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl. W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do 18 września 2019 r. do godziny 15.30 wyłącznie na adres e-mail: promocja@gostynin.pl. na załączonym formularzu. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.

Gostynin, dnia 11.09.2019r.

Oferta

Formularz uwag

 

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

W dniu 07.06.2019 r. do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu www.gostynin.pl. W myśl art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do 24 czerwca 2019 r. do godziny 12.00 wyłącznie na adres e-mail: promocja@gostynin.pl na załączonym formularzu. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w ww. terminie.


Gostynin, dnia 10.06.2019 r.

 

Oferta

Formularz uwag

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Świderska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-11 10:13:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Świderska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-02 09:14:00
 • Liczba odsłon: 2413
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858406]

przewiń do góry