Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie  konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

       Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie ( Dz. U. z 2010r  Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr 274 / LI / 10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r w sprawie określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmienionej Uchwałą
Nr 281/ LIII / 10 z dnia 27 października 2010r, Burmistrz Miasta Gostynina informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

I Przedmiot i termin konsultacji:
1.Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu programu współpracy.
2.Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu miasta Gostynina.
3. Termin konsultacji: 31 października 2012r -  07 listopada 2012r.
II Tryb, zasady i formy konsultacji:
1.Konsultacje polegają na zapoznaniu się z projektem Programu współpracy i wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.
2.Projekt Programu współpracy i formularz zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina. Dostępne są również w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 1.
3.Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można: przesyłać na adres - Urząd Miasta Gostynina, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1, 09-500 Gostynin lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta za pośrednictwem Sekretariatu albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e -mail: so@gostynin.pl.
4. Po rozpatrzeniu opinii i uwag zostaną naniesione stosowne poprawki do projektu Programu współpracy i przedstawione Burmistrzowi Miasta.
5.Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana  do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
6.Komórka organizacyjna i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych : Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina, Hanna Adamska, tel: 024 236-07-31.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wojciechowski Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-24 09:34:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-24 09:34:51
  • Liczba odsłon: 5851
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11106090]

przewiń do góry