Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

 2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

 

Pliki do pobrania:

 1. WNIOSEK

 2. OŚWIADCZENIE


 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gostynina - WYKAZ POBIERZ PDF

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-16 14:00:59
 • Liczba odsłon: 6780
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562495]

przewiń do góry