Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w  2003 roku

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował swoje zadania na podstawie: planu pracy, kalendarza imprez, planu finansowego, odpowiednich Ustaw i Uchwał, postanowień wydanych przez Burmistrza Miasta.

Kultura fizyczna jest ważną wartością osobistą i społeczną. Walory rozwojowe, zdrowotne i użytkowe kultury fizycznej stanowią o uznaniu jej przez państwo, jako ważnego czynnika kształtowania zdrowia, stymulacji rozwoju kulturalnego, społecznego, a częściowo i gospodarczego.

Proponowane formy czynnego wypoczynku przez OSiR Gostynin rozbudowane o współzawodnictwo sportowe przyczyniają się do:

-         nabycia umiejętności współżycia i współdziałania,

-         kształtowania odpowiednich cech motorycznych,

-         budzą pragnienie zwycięstwa,

-         są powodem do podejmowania systematycznej i wytrwałej pracy nad sobą.

Okres sprawozdawczy działalności Ośrodka precyzują następujące zagadnienia:

-         rekreacja ruchowa, sport masowy,

-         usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń noclegowych,

-         organizacja zgrupowań sportowych,

-         działalność użyteczna obiektów sportowych,

-         modernizacja, remonty,

-         zatrudnianie pracowników,

-         działalność finansowa,

-         współpraca z innymi jednostkami, stowarzyszeniami

 

I.                   REKREACJA RUCHOWA, SPORT MASOWY

Problemowe zadania miały na celu stworzenie możliwości udziału wszystkich grup społecznych w proponowanych formach czynnego wypoczynku. W minionym roku zorganizowane zostały 47 imprezy w120 terminach, w których udział wzięło ok. 13 tys. uczestników w przedziale:

-         przedszkola: 200 (zajęcia w hali w formie gier i zabaw)

-         młodzież szkół podstawowych: ok. 3 tys.

-         młodzież szkół gimnazjalnych: ok. 2 tys.

-         młodzież szkół ponadpodstawowych: ok. 3 tys.

 

Miejsca organizacji imprez i zajęć: stadion, teren rekreacyjny Zalew-Piechota, Miejska Hala Sportowa, placówki oświatowe. Przykładowe nazwy organizowanych imprez: miejskie cykliczne ligi piłki siatkowej, koszykowej i nożnej, halowe turnieje piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, międzymiastowy turniej piłki siatkowej kobiet, bloki imprez w ramach akcji „LATO-ZIMA”, spartakiada Radnych i Pracowników Samorządowych, spartakiada z okazji „Dnia Dziecka”, obchody „Dni Gostynina”, „Czwartki lekkoatletyczne”, sztafetowe i indywidualne biegi przełajowe. Każda organizowana impreza poprzedzona była wstępnym terminarzem i regulaminem. Najlepszych wyróżnialiśmy okazjonalnymi pucharami, dyplomami i upominkami. Z imprez sporządzany był końcowy komunikat dostarczany do zainteresowanych oraz lokalnych mediów. W okresie zimowym w pomieszczeniu siłowni hali sportowej prowadzone są dwa razy w tygodniu zajęcia fitness dla pań. W terminach uzgodnionych z kierownictwem miejskich przedszkoli organizowane są zajęcia dla grup przedszkolnych w formie gier i zabaw.

 

II.                USŁUGI W ZAKRESIE WYNAJMU POMIESZCZEŃ NOCLEGOWYCH

Jednym z zadań statutowych Ośrodka jest wynajem pomieszczeń noclegowych, z których uzyskany dochód przeznaczony jest na bieżące funkcjonowanie zakładu. Baza Ośrodka jest w cyklu trzyletnim modernizowana celem poprawienia standardu świadczonych usług. W roku 2003 z usług hotelowych skorzystało 884 osób, co przyniosło wpływy w wysokości 26.816 zł.

 

III.             ORGANIZACJA ZGRUPOWAŃ SPORTOWYCH

Zgrupowania sportowe organizowane były w oparciu o posiadaną bazę Ośrodka oraz Internatu Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, w okresie ferii zimowych i letnich.

W 2003 r. podejmowaliśmy osiem grup – głównie drużyny piłkarskie np. Wicher Kobyłka, Kujawiak Włocławek, Polonia Warszawa, młodzieżowe reprezentacje Warszawy, Gdańska, Płocka, Gorzowa Wielkopolskiego. Łączny dochód z organizacji zgrupowań wyniósł 52.829 zł.

 

IV.              DZIAŁALNOŚĆ UŻYTECZNA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Ośrodek dysponuje następującą bazą sportową:

-         stadion z dwoma boiskami piłkarskimi, krytą trybuną, boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni „sztuczna trawa”, zapleczem lekkoatletycznym

-         hala sportowa o wymiarach 45x30 cm z trybunami dla widowni na 300 osób, zapleczem sanitarnym.

Dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych – Ośrodek wynajmował posiadaną bazę na podstawie cennika usług i podpisanej umowy.

Łączny dochód z przedstawionego zagadnienia osiągnął kwotę ok. 80 tys. zł.

 

V.                 MODERNIZACJA, REMONTY

Obiekt Ośrodka – pawilon sportowy jest modernizowany ze środków miasta. Poprawa stanu technicznego, wizualnego wpłynie na jakość świadczonych usług, poprawi bezpieczeństwo uczestników biorących udział w imprezach. Bieżące remonty, naprawy urządzeń odbywają się we własnym zakresie z zakupionych materiałów. Łączny koszt zakupionych materiałów, wyposażenia, sprzętu wyniósł 12.400 zł. Prace remontowe polegały na wymianie uszkodzonych lub zużytych materiałów, malowaniu i odnawianiu elementów, konserwacji urządzeń, bieżącym utrzymaniu boisk piłkarskich, boiska wielofunkcyjnego, hali sportowej i innych urządzeń sportowych, prac porządkowych w posiadanych obiektach związanych z estetyką.

 

VI.              ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

Zatrudnianie pracowników było zgodne ze strukturą organizacyjną Ośrodka Pracownicy wykonują swoją pracę zgodnie z ich zakresem obowiązków. Powierzone obowiązki wykonywane są w godzinach urzędowania Ośrodka, natomiast organizacja imprez odbywa się głównie w terminach sobotnio-niedzielnych. Działalność noclegowa – całodobowa i całoroczna, obsługa hali sportowej codziennie w godz. 8.00 – 22.00.

 

VII.           DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Zadania finansowe prowadzone były w myśl obowiązującej Ustawy o finansach publicznych, na podstawie rocznego planu finansowego oraz decyzji Burmistrza Miasta.

 

VIII.        WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI, STOWARZYSZENIAMI

Ośrodek ściśle współpracuje przy organizacji imprez z przedstawicielami innych jednostek bądź stowarzyszeń. Do tej grupy zaliczyć można: Gostyniński i Płocki Szkolny Związek Sportowy, Miejski Klub Sportowy „Mazur” Gostynin, Płocki i Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, placówki oświatowe z terenu Gostynina, KP PSP Gostynin, KP Policji Gostynin, Samorządy Lokalne, Dom Kultury, przedstawiciele miejscowych zakładów pracy, PTTK Gostynin, media lokalne.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 11:57:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 11:57:19
  • Liczba odsłon: 3260
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407165]

przewiń do góry