Zgodnie z art 2. ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Burmistrz prowadzi Gminną ewidencję zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy w formie zbioru kart adresowych . W Gminnej ewidencji zabytków ujmowane są zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków , zabytki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki wyznaczone przez Burmistrza w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków .


Ujęcie obiektu w Gminnej ewidencji zabytków skutkuje obowiązkiem uzgadniania dla takiego obiektu :

  • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , decyzji o warunkach zabudowy ( art.53 i 60 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),

  • pozwolenia na budowę lub rozbiórkę na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ) ,

z urzędem konserwatorskim.

Powyższych uzgodnień dokonuje właściwy organ administracji w toku prowadzonych postępowań .


Gminna ewidencja zabytków dla miasta Gostynina została założona w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 21/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. i jej aktualny wykaz jest dostępny poniżej.


Gminna ewidencja zabytków stanowi zbiór otwarty. Włączenie do tego zbioru innych obiektów lub ich wykreślenie może nastąpić po rozpatrzeniu wniosku zawierającego  uzasadnienie wprowadzenia zmian .

Uchwałą Nr 100/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 26 września 2019 r przyjęty został Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2019-2022. Program udostępniany jest w menu przedmiotowym ,,Uchwały, zarządzenia "


Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta Gostynina

LP.

ADRES

OBIEKT

1

Gostynin

zespół staromiejski

2

ul. 3 Maja 2

budynek mieszkalny

3

ul. 3 Maja 4

budynek mieszkalny

4

ul. 3 Maja 12

budynek mieszkalny

5

ul. 3 Maja 14

budynek mieszkalny

6

ul. 3 Maja 15

gimnazjum, ob. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

7

ul. 3 Maja 18

kamienica

8

ul. 3 Maja 20

zajazd, ob. budynek mieszkalny

9

ul. 3 Maja 21

budynek mieszkalny

10

ul. 3 Maja 22

kamienica

11

ul. 3 Maja 24

budynek mieszkalny

12

ul. 3 Maja 26

budynek mieszkalny

13

ul. 3 Maja 27

cerkiew św. Mikołaja, ob. budynek mieszkalny

14

ul. 3 Maja 28

budynek mieszkalny

15

ul. 3 Maja 30

budynek mieszkalny

16

ul. 3 Maja 31

budynek mieszkalny

17

ul. 3 Maja 32   obiekt wykreślony

budynek mieszkalny 

18

ul. 3 Maja 34

budynek mieszkalny

19

ul. 3 Maja 38

budynek mieszkalny

20

ul. 3 Maja 43

budynek sądu

21

ul. 3 Maja 43b

budynek Starostwa Powiatowego

22

ul. 3 Maja 47

budynek szpitala, ob. filia DPS

23

ul. Armii Krajowej 17

budynek mieszkalny

24

ul. Czapskiego 9

budynek mieszkalny

25

ul. Floriańska 5

budynek mieszkalny

26

ul. Floriańska 6

budynek mieszkalny

27

ul. Floriańska 14

kamienica

28

ul. Floriańska 23

jatki miejskie

29

ul. Gościnna, dz. nr 3750

cmentarz żydowski

30

ul. Kościelna 10

budynek mieszkalny

31

ul. Tadeusza Kościuszki 5

budynek mieszkalny

32

ul. Tadeusza Kościuszki 20

budynek mieszkalny

33

ul. Kowalska, dz. nr 530

park dworski

34

ul. Ostatnia, dz. nr 512

brama cmentarna

35

ul. Ostatnia, dz. nr 512

cmentarz rzymsko-katolicki parafialny

36

ul. Ostatnia, dz. nr 512

kaplica cmentarna p.w. św. Jakuba Apostoła wraz z architektonicznym wyposażeniem wnętrza

37

ul. Rynek 1

ratusz

38

ul. Rynek 2

budynek mieszkalny

39

ul. Rynek 8

kamienica

40

ul. Rynek 15

kamienica

41

ul. Rynek 16

zajazd, ob. kamienica

42

ul. Rynek 20

kamienica

43

ul. Rynek 21

budynek mieszkalny

44

ul. Rynek 22

budynek mieszkalny

45

ul. Rynek 24

budynek mieszkalny

46

ul. Rynek 25

budynek mieszkalny

47

ul. Rynek 26

budynek starostwa, ob. Urząd Miasta Gostynin

48

ul. Juliusza Słowackiego 4

budynek gospodarczy (kuźnia)

49

ul. Juliusza Słowackiego 4

budynek mieszkalny

50

ul. Juliusza Słowackiego 6

budynek mieszkalny

51

ul. Juliusza Słowackiego, dz. nr 361/7

dworzec w zespole dworca kolejowego

52

ul. Juliusza Słowackiego, dz. nr 361/7

wieża ciśnień w zespole dworca kolejowego

53

ul. Targowa, dz. nr 987

cmentarz ewangelicko-augsburski

54

ul. Wojska Polskiego 12

budynek mieszkalny

55

ul. Wojska Polskiego 45

budynek mieszkalny

56

ul. Wojska Polskiego 56

budynek mieszkalny

57

ul. Zalesie, dz. nr 6719

cmentarz przyszpitalny

58

ul. Zamkowa 10

budynek mieszkalny

59

ul. Zamkowa 18a

młyn

60

ul. Zamkowa 31

kaplica i baszta zamkowa wraz z terenem wzgórza zamkowego oraz fragmentami fundamentów murów obronnych

61

ul. Zamkowa, dz. nr 9190

figura św. Jakuba

Uwaga:
Obiekty zaznaczone na niebiesko , są to obiekty wpisane do rejestru zabytków .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Czech
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Czech Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-13 12:35:02
  • Liczba odsłon: 2052
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812308]

przewiń do góry