INFORMACJA  O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 

 I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Gostynin.

 

 

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych:

 

- powierzchnia gruntów                                        -             44 ha

- wartość gruntów                                                     - 2.261.339,-zł

 

 

2. Inne prawa majątkowe:

 

    a) własność z ograniczonym prawem rzeczowym (lasy miejskie):

        - powierzchnia gruntów                                        -             59 ha

- wartość gruntów                                                     -      25.621,-zł

- wartość gruntów wraz z drzewostanem                -    645.262,-zł

 

    b) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

- powierzchnia gruntów                                        -             94 ha

- wartość gruntów                                                     - 2.350.000,-zł

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                   -      70.000,-zł

 

    c) nieruchomości przekazane w zarząd, administrację, inne:

- powierzchnia gruntów                                        -           168 ha

- wartość gruntów                                                     - 3.799.874,-zł

- wartość budynków                                        - 5.203.831,-zł

- wartość urządzeń                                          - 5.667.261,-zł

 

    d) udziały w spółkach:

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- powierzchnia gruntów                                        -            3,7 ha

- wartość gruntów                                                     -    626.653,-zł

- wartość urządzeń                                          -    518.517,-zł

 

          Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

- powierzchnia gruntów                                        -              4,6 ha

- wartość gruntów                                                     - 11.233.800,-zł

- wartość urządzeń                                          -   1.269.100,-zł

 

 

3. Sposób ustalania wartości nieruchomości:

 

    - grunty    - szacunkowo,

    - budynki inne - w/g wartości inwentarzowej przyjętej do komunalizacji.

 

 

 

 

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres 15.11.2002-

     15.12.2003r.

 

      - wykupiono na rzecz gminy miejskiej Gostynin              - 0,15 ha

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo  

  własności na rzecz osób fizycznych i prawnych     - 0,02 ha

      - sprzedano grunty komunalne                                      - 1,0 ha

 

 

III. Ogólne szacunkowe wartości mienia komunalnego                33.575.637,-zł

 

       w tym:

       - wartość gruntów                                                     - 20.297.287,-zł

       - wartość budynków i budowli                                  -   5.203.831,-zł

       - inne urządzenia (sieci)                                               -   7.454.878,-zł

       - wartość drzewostanu                                               -      619.641,-zł

 

 

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania

      na dzień 15.12.2003r.                                                                723.549,-zł

 

      w tym:

      - sprzedaż nieruchomości                                           -    442.163,-zł

 - przekształcenie prawa użytkowania

   wieczystego w prawo własności                       -           973,-zł

      - dzierżawa bazarów                                                     -      96.911,-zł

      - dzierżawa lokali                                                         -        9.576,-zł

      - dzierżawa garaży                                                       -        5.346,-zł

      - użytkowanie wieczyste                                          -      73.083,-zł

      - dzierżawa gruntów                                                     -      95.497,-zł

 

 

V. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

 

      Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2004 rok         1.225.000,-zł

      w tym:

      - z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste              -       70.000,-zł

      - z tytułu zarządu, dzierżawy                                -     381.000,-zł

      - ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych       -     764.000,-zł

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

  wieczystego w prawo własności                       -       10.000,-zł

 

Gostynin, dnia 15 grudnia 2003r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-19 08:42:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-19 08:42:52
  • Liczba odsłon: 3318
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650279]

przewiń do góry