REJESTR PLANÓW MIEJSCOWYCH MIASTA GOSTYNINA

obowiązujących po wejściu w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz z późn. zmianami ) .
Poz.
Okres obowiązywania

Rok przystą-pienia do opraco-wania planu i uchwa-lenia
Nr Uchwały o przyjęciu planu


Publikacja Uchwały
Obszar objęty planem

Przeznaczenia w planie
Powierzchnia w ha1

2

3

4

5

6

7


1.

od

02.12.1996 r


1995 - 1996


219/XXXIV/96 z

24 września 1996 r


Dz.Urz. Woj.Płockiego Nr 32 z 15.11.1996 r poz. 216


dz. 342, 343, 350/1, 350/2

las komunalny ul. Płocka i Bierzewickausługi hotelarskie,

schronisko dla zwierząt


2,30 ha


2.

od

07.11.1996 r


1995 - 1996220/XXXIV/96 z

24 września 1996 r


Dz.Urz. Woj.Płockiego

Nr 22 z 23.10.1996 r

poz. 177dz.3739

teren Zakładu "Maddalena"


PBS-produkcja i usługi


1,90 ha


3.

od

28.07.1997 r


1995 - 1997276/XLI/97 z

25 kwietnia 1997 r


Dz.Urz. Woj.Płockiego

Nr 7 z 11.07.1997 r

poz. 66


dz. 939-950

teren przy ul.Targowej i Kościuszkowcówzabudowa mieszkaniowa jednorodzinna


4,40 ha


4.

od

15.09.1998 r do

28.03.2012 r


1997 - 1998


366/LIII/98 z 08 czerwca 1998 r

stracił moc 106/XIX/ 2012 z 28 lutego 2012 rDz.Urz. Woj.Płockiego

Nr 8 z 31.08.1998 r

poz. 97


dz. 366, 4275/3 oraz

teren ciągów komunikacyjnych


drogi publiczne


91,20 ha1

2

3

4

5


6


7


5.


od

14.02.2000 r

1998 - 1999


114/XVI/99 z

29 grudnia1999

Dz. Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 12 poz. 91 z 28.01.2000 r

Paliwociąg Płock -Ostrów Wielkopolski

paliwociąg

9,00 ha


6.

od

11.05.2000 r1998 - 2000


130/XVII/ 00 z

29 lutego 2000 r


Dz.Urz.Woj.

Mazowieckiego Nr 46

z 26.04.2000 r poz. 460


a) przy ul. Czapskiego i terenach PKP, dz. 2888/2.....2890

b) pomiędzy ul. Zamkową a ul.Targową

dz. 915 -924


MW,MN,U, - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna , jednorodzinna i usługowa


a) 2,00 ha


b) 1,50 ha


7.

od

25.07.2000 r


1999 - 2000


148/XX/ 2000 z

27 kwietnia 2000 r


Dz.Urz.Woj.

Mazowieckiego Nr 74

z 10.07.2000 r poz. 740


dz 4-29, 9116, 9117

teren składowiska odpadów komunalnychStrefa ograniczonego użytkowania .


26,40 ha


8.

od

29.12.2000 r


1999 - 2000


186/XXVI/2000 z

27 października 2000 r


Dz.Urz.Woj.

Mazowieckiego Nr 150

z 14.12.2000 r poz. 1423dz. 3739/2

zespół garaży przy rz. Skrwie


zabudowa garażowa


0,30 ha


9.

od

02.01.2002 r


2001 -2001

248/XLII/01z

29 listopada 2001 rDz.Urz.Woj.

Mazowieckiego Nr 275

z 18.12.2001 r poz.

7596dz. 5330-5885/1

obszar pomiędzy ul.18-go Stycznia i ul. Żeromskiego


MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna


16,50 ha10.

10a.

od


21.04.2008 r
od

29.03.2012 r2005 - 20082011-

2012119/XVIII/08 z

27 lutego 2008 rzmiana

107/XIX/2012 r
Dz.Urz.Woj.

Mazowieckiego Nr 47

z 06.04.2008 r poz. 1654


Dz. Urz.Woj. Maz.

Z14.03.2012 r poz.2484obszar przy ul. Bagnistej ( obecnie ul. Termalnej )

dz. 540 - 2712


dz. nr ew. 2531MN, MNU, UMW, U, US, RN, ZP, KP
U53,00 ha
-1

2

3

4

5

6

7


11

od

23.12.2010


2007 - 2010286/LIV/10 z

09 listopada 2010 r


Dz. Urz.Woj.

Mazowieckiego

Nr 203

z 08.12.2010 r poz. 6057obszar przez który przebiega ul. Kolonia


MN, MNE, MNU, PSU, RN, ZN, ZL, WS, E , W,


81,1 ha


12

od

11.07.2011 r


2007 - 2011


52/IX/ 2011 z

31 maja 2011 r


Dz. Urz. Woj.

Mazowieckiego

Nr 109

z 24.06.2011 r

poz. 3472obszar położony przy ul. Krośniewickiej

dz.771, 772, 773, 774/1, 774/2, 774/3, 783, 784, 775


MNU, KDD,KDL


17,9 ha


13od

28.03.2012 r


2008 - 2012106/XIX/2012 z

28 lutego 2012 r


Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

z 13 marca 2012 r poz. 2455


Ciągi komunikacyjne na obszarze miasta Gostynina w jego granicach administracyjnych


KDGP, KDG, KDZ, KDL,


108,0 ha


14

od

11.02.2013 r


2011 - 2012


155/XXX/2012 z

18 grudnia 2012 r


Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

z 25 stycznia 2013 r

poz. 981


Obszar położony pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą

dz. 4474 – 5549/2MN, MN/U, U , MW, ZL,ZNN,ZP, KDG, KDZ, KDL, KDD


132,1 ha

15

od

08.07.2015 r

2013-2015

52/XI/2015z

29 kwietnia 2015 r

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 23 czerwca 2015 r

poz. 5678

"Przytorze" obszar położony przy torach kolejowych od ul. Ozdowskiego do ul. Czapskiego

dz. nr ew. 2888-3272

MW/U, MN/U, MN, ZP, KDZ, KDL, KDD, KDW, KP

5,4 ha


Objaśnienia oznaczeń :


MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ,

MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej ,

MNE – teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej ,

U – teren zabudowy usługowej ,

US – tereny sportu i rekreacji ,

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ,

PBS – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej ,

PSU - tereny produkcyjno-magazynowe i usług ,

E – tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka ;

RN – tereny rolne, łąk i pastwisk ,

WS - tereny wód powierzchniowych i rowó melioracyjnych ,

ZN – tereny zieleni nieurządzonej ,

ZL – tereny lasów ,

ZP – tereny zieleni urządzonej , takie jak : parki , ogrody ,

KP – tereny parkowe i zieleni urządzonej,


KDL – tereny dróg publicznych lokalnych ,

KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych ,

KDG – tereny dróg publicznych głównych ,

KDD – tereny dróg dojazdowych ,

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radzka Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-08 11:55:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-19 11:19:20
  • Liczba odsłon: 7578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10089213]

przewiń do góry