Uchwała nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2022 (MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 2021 »)

Uchwała nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 (MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 2021 »)

Uchwała Nr 3.c./330/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie

Uchwała Nr 3.h./323/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gostynina na lata 2022-2034

Uchwała Nr 3.l./224/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022

Uchwała Nr 3.j./227/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki bieżące Oświaty Wydatki majątkowe Przychody i rozchody Zadania zlecone Inwestycje roczne Spis treści WPF i Przedsięwzięcia Załączniki tabelaryczne do zał. nr 2 Struktura

Uchwała nr 3.d./243/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku Opinia RIO

Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody i rozchody Zadania zlecone Zadania inwestycyjne Przedsięwzięcia Załączniki tabelaryczne Struktura MCK MBP Informacja o stanie mienia komunalnego Gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarowanie odpadami komunalnymi - opis

Uchwała Nr 3.e./164/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-23 07:39:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Uliczna Wioletta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-21 11:49:24
  • Liczba odsłon: 1414
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812865]

przewiń do góry