Gostynin, dnia 5.04.2018 r.


ZP.271.2.28.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.28.2018


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie:


DOSTAWA ROWERÓW 
w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego
pn. GOSTYNIŃSKI ROWER MIEJSKI


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest dostawa 10 szt. rowerów dla dorosłych, 6 szt. rowerów dla dzieci, 2 szt. przyczepek rowerowych, 4 szt. fotelików dla dzieci oraz dodatkowego wyposażenia w postaci m.in. kasków, kamizelek, kompresorów, toreb i wieszaków rowerowych - do Gostynina.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt dopuszczony był do obrotu na rynku krajowym oraz posiadał stosowne atesty i spełniał normy jakościowe wymagane prawem polskim lub UE właściwym dla danego sprzętu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
30 kwietnia 2018 r.

3. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy i rozładunku, oraz ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

5. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Magdalena Świderska – Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia (tel. 24 236-07-36).


Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy + cennik sprzętu - wersja doc. - wersja pdf.
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancjaInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-05 13:20:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 13:20:27
  • Liczba odsłon: 2274
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858119]

przewiń do góry