Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Urząd Miasta Gostynina,  
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin  
Siedziba wydziału: ul. Parkowa 22  
tel. 24-236-07-23
Naczelnik wydziału - mg-r Paulina Toruniewska


Do zakresu pracy wydziału należy:

1)       Pozyskiwanie informacji o możliwościach aplikowania o środki finansowe: unijne i krajowe dla Urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek miejskich.

2)   Procedowanie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta.

3)      Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych w ramach naborów wniosków aplikacyjnych w trybie konkursowym i pozakonkursowym, w których beneficjentem udzielanego wsparcia finansowego jest Gmina Miasta Gostynina.

4) Pomoc, doradztwo i koordynacja projektów inwestycyjnych oraz edukacyjno-społecznych realizowanych w Urzędzie współfinansowanych z funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych.

5)       Monitorowanie i sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów.

6)      Współpraca z samorządem województwa, instytucjami rządowymi   i innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji europejskiej oraz inicjującymi lub wspierającymi działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych.

7)       Propagowanie działań mających na celu uaktywnianie lokalnego potencjału gospodarczego.

8)     Współpraca ze stowarzyszeniami: Lokalna Grupa Działania „Aktywni Razem”, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz forum działającym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, pn. Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

9)        Współpraca z innymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-24 05:58:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 10:57:57
  • Liczba odsłon: 6676
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121698]

przewiń do góry