Gostynin, dnia 28.10.2020 r.


ZP. 271.1.4.2020


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 BMB BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. K.
09-500 Gostynin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

ZAKŁAD INSTALATORSTWA
SANITARNEGO I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Jan Górski i spółka

09-500 Gostynin, ul. Łąkowa 3

Liczba punktów w kryterium
cena –    55,45 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    95,45 pkt

„HYDROPOL” Sp. z o.o.
09-500 Gostynin, ul. Targowa 10b

Liczba punktów w kryterium
cena –    50,63 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    90,63 pkt

M. B–KAN Marcin Balik
96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 26

Liczba punktów w kryterium
cena –    55,55 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    95,55 pkt

„Bora” Sp. z o.o.
09-408 Płock, ul. Gmury 14

Liczba punktów w kryterium
cena –    32,79 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    72,79 pkt

P.W. „HYDROBUD”
Paweł Złotowski

99-300 Kutno, Leszczynek 2A

Liczba punktów w kryterium
cena –    51,15 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    91,15 pkt

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-28 10:54:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-28 10:57:39
  • Liczba odsłon: 1121
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354245]

przewiń do góry