Gostynin, 15.01.2020 r.

MOPS-2000/01/2020

 

Informacja po otwarciu ofert

 

  dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Dostawy chleba do Jadłodajni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

 

Wpłynęły 3 oferty:

 

l.p.

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

Cena (brutto) za

1 bochenek

1

 

Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze „DUBIELAK”,

Dariusz Dubielak

 ul. Płocka 8, 09-500 Gostynin

1,28 zł

2

 

Zakład Piekarniczy Z. Broda i s-ka Spółka jawna, Strzałki 5, 09-500 Gostynin

1,26 zł

3

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy

Tadeusz, Dominik, i Jakub Ozdowscy

Ul. Zielarska 9, 99-300 Kutno

1,74 zł

 

 

                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu publicznego o wartości poniżej 30 000 euro netto zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

Zakład Piekarniczy Z. Broda i s-ka Spółka jawna, Strzałki 5, 09-500 Gostynin

                                                                                                 za cenę brutto: 1,26 zł za 1 bochenek chleba

 

Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium: –   cena 100%

 

Wybrany Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie  kryterium „cena”.

 

Podpisanie umowy nastąpi dnia: 24.01.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-15 12:58:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-15 12:58:08
  • Liczba odsłon: 1647
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799530]

przewiń do góry