Status prawny:

Szkoła działa pod nazwą: Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie, można używać skrótu MSM I st. w Gostyninie. Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Miasta Gostynina

Adres siedziby:

      W o j e w ó d z t w o

  M A Z O W I E C K I E

      P o w i a t

  G O S T Y N I N

      G m i n a

  G O S T Y N I N

      U l i c a

  B E M A   2 3

      P o c z t a

  0 9  - 5 0 0 -  G O S T Y N I N

     T e l e f o n /F a x:

  2 4    2 3 6   0 2  3 5

     e- m a i l

M I E J S K A .  G O S T Y N I N @ I N T E R I A  . P L

      N I P

  9 7 1 – 0 6 7 – 6 5 – 1 0

     R E G O N

  1 4 0 6 3 8 3 3 0

 

Pozostałe (udostępnione) dane:

 

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej

 

2 – JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJACA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

Kod i nazwa szczególnej formy prawnej

 

29 – GMINNE SAMORZADOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

Kod i nazwa podstawowej formy własności

 

113 – WŁASNOŚC SAMORZĄDOWA

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007

8021 B SZKOŁY ARTYSTYCZNE NIE DAJĄCE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

Nazwa rejestr/ewidencji: podmioty utworzone z mocy prawa

PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY PRAWA

 

Data powstania podmiotu

 

2006

 

Data rozpoczęcia działalności

 

2006

 

Jednostki lokalne:  podmiot nie posiada jednostek lokalnych

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-23 10:46:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-23 10:46:53
  • Liczba odsłon: 3136
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407541]

przewiń do góry