UWAGA

16.05.2018 r. – zmiana ogłoszenia opublikowana w systemie BZP pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d8cfd7bd-85fd-4209-a358-add3a69a574eOgłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 558782-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.

 
Gmina Miasta Gostynina: Modernizacja ul. Stodólnej w Gostyninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneOgłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4dc3e171-bfd6-4765-8127-12b5c7d5c958


SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-16 09:49:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 08:21:58
  • Liczba odsłon: 2243
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650426]

przewiń do góry