Gostynin, dnia 10.10.2018 r.


OSP.1.1.2018


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

         

          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

P.W. BIBMOT BIK SP.J
39-300 Mielec, ul. Drzewieckiego 1

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia –      0,00 pkt
termin wykonania zamówienia –      0,00 pkt
Łącznie –    60,00 pkt


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia” oraz „termin wykonania zamówienia”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

1)

DRAGON Spółka Cywilna
42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Kazdębie 121

Liczba punktów w kryterium
cena –    56,17 pkt
okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia –      0,00 pkt
termin wykonania zamówienia –      0,00 pkt
Łącznie –     56,17 pk

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-10 15:08:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-10 15:08:33
  • Liczba odsłon: 1172
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560123]

przewiń do góry