Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie konsultacji dotyczących projektu
„Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014. 1118 j.t.) oraz Uchwałą Nr 274/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmienionej Uchwałą Nr 281/LIII/10 z dnia 27 października 2010 r., Burmistrz Miasta Gostynina informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

I Przedmiot i termin konsultacji:

1.Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu programu współpracy.

2.Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu miasta Gostynina.

3. Termin konsultacji: od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 9 listopada 2016 r.

II Tryb, zasady i formy konsultacji:

1.Konsultacje polegają na zapoznaniu się z projektem Programu współpracy i wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.

2.Projekt Programu współpracy i formularz zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina. Dostępne są również w Urzędzie Miasta Gostynina , przy ul. Parkowej 22 pok.3.

3.Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można: przesyłać na adres – Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Gostynina przy ul Parkowej 22 pok.3 albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: projekty@gostynin.pl.

4. Po rozpatrzeniu opinii i uwag zostaną naniesione stosowne poprawki do projektu Programu współpracy i przedstawione Burmistrzowi Miasta.

5.Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

6.Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych:
Doradca ds. pozyskiwania środków finansowych i rozwoju miasta, tel: 024 236-07-23.

 

 Pliki do pobrania:

Treść Ogłoszenia

Uchwała  Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

Formularz konsultacji społecznej 

Formularz konsultacji społecznej (wersja edytowalna)


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-26 13:08:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-26 13:08:59
  • Liczba odsłon: 6098
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799594]

przewiń do góry