16.05.2022 - informacja - pobierz 

 

6.05.2022 UWAGA - odpowiedzi na pytania  - patrz dół strony 

 

Gostynin dn. 04.05.2022 r.

ZP.271.2.11.2022

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

ZP. 271.2.11.2022

 

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Usługa demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków zabudowy jednorodzinnej.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Szacowana ilość zdemontowanych materiałów azbestowych wynosi: 38,00 Mg zdemontowanych materiałów i 1,00 Mg do demontażu.

Wykonawca przewozi wyroby azbestowe na wybrane przez siebie składowisko odpadów. Składowisko, na którym zamierza składować niniejsze wyroby zawierające azbest, musi spełniać obowiązujące przepisami prawa wymagania. 

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji zamówienia  30 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą musi być firma posiadająca stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz pozwolenie zintegrowane składowiska i pozwolenie na użytkowanie składowiska.

Oferta powinna zawierać koszt usługi, tj. cenę brutto za 1 kg masy odpadów dla obu rodzajów usług.

Do oferty należy załączyć w formie poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii:

  1. zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
  2. pozwolenie zintegrowane składowiska odpadów i pozwolenie na użytkowanie składowiska,
  3. umowę Wykonawcy z danym składowiskiem odpadów.

 

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z ww dokumentami, do dnia 12.05.2022 r. do godz. 1000 w formie elektronicznej na adres:  zp@gostynin.pl albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 W przypadku dodatkowych pytań i informacji, wyjaśnień udzieli – Małgorzata Woźnicka – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (24)236 07 42.

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy pobierz

Załącznik nr 2 – Wzór umowy pobierz

Załącznik nr 3 – Klauzula RODO – pobierz

 

6.05.2022 UWAGA - odpowiedzi na pytania  

Gostynin dn. 06.05.2022

ZP.271.2.11.2022

Dotyczy: Usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków zabudowy jednorodzinnej.

Zamawiający informuje, że do zapytania ofertowego wpłynęły pytania:

1. Ile posesji jest objęte demontażem, transportem i unieszkodliwieniem a ile tylko transportem i unieszkodliwieniem?

      Odp. Usługa demontażu dotyczy jednego obiektu-altana ogródkowa, natomiast odbiór i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych jest z 19 nieruchomości.

2. Ile z budynków objętych demontażem to budynki mieszkalne a ile gospodarcze? Ile jest płyt falistych a ile płaskich?

     Odp. Jest 16 budynków mieszkalnych oraz 4 budynki gospodarcze. Utylizacja wyrobów dotyczy tylko płyt falistych ok 2591 m2.

3. W przypadku samego odbioru (bez demontażu) ile w Mg jest płyt falistych a ile płaskich?

     Odp. Odbiór płyt bez demontażu jest ok 2529m2 –płyty faliste.

4. Czy zakres prac demontażowych dotyczy wyrobów azbestowych z pokryć dachowych czy również z elewacji budynku lub wnętrza budynku.

     Odp. Zakres prac demontażu dotyczy tylko pokrycia dachowego.

5. Czy do demontażu i/lub odbioru są płyty warstwowe typu: PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S w tym płyty warstwowe na drewnianym stelażu wypełnione styropianem?

     Odp. Brak danych.

6. Czy do demontażu i/lub odbioru są wyroby zawierające azbest typu: kształtki, rury, okładziny, sznur, płaszcze, izolacje?

     Odp. Demontaż, transport i utylizacja dotyczy tylko płyt azbestowych.

7. Czy usługa demontażu będzie odbywać się na obiektach: wyłączonych z użytkowania, do rozbiórki, po pożarze, uszkodzonych czy po wichurach?

      Odp. Usługa demontażu odbywać się będzie na Rodzinnych Ogródkach Działkowych – pokrycie dachowe altany ogródkowej.

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-04 12:39:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-16 09:40:54
  • Liczba odsłon: 1259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646408]

przewiń do góry