Gostynin, dnia 08.06.2018 r.ZP. 271.1.11.2018Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Modernizacja ul. Stodólnej w Gostyninie


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:


„BORA” Sp. z o.o.
09-530 Gąbin, Dobrzyków, ul. Słoneczna 4


Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-08 11:24:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-08 11:24:27
  • Liczba odsłon: 1433
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11551586]

przewiń do góry