Gostynin. dn. 18.04.2019 r.


  ZP.271.1.2.2019


Informacja po otwarciu ofert


Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp – przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej   niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie

1.372.000,00 zł na spłatę wcześniej   zaciągniętych kredytów  


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 424.090,0 0 zł brutto

   


 

Nr

 

Firma (nazwa lub nazwisko oraz adres Wykonawcy)

Marża do

WIBOR 1M

 

WIBOR 1M

 

Razem (zł)

Czas uruchomienia kredytu  

(w dniach)(zł)

(%)

(zł)

1.

BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE

ul. Piłsudskiego 36,

05-074 Halinów

 

129.622,40

 

0,8

 

269.241,00

 

398.863,40

 

1

 

2.

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE

ul. Reymonta 18,

96-500 Sochaczew

 

153.926,50

 

0,95

 

269.241,00

 

423.167,50

 

1

3.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI S.A.

Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie

ul. Pułtuska 20, 06-400 Ciechanów

 

 

225.176,30

 

 

1,39

 

 

269.241,00

 

 

494.417,30

 

 

1


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-18 11:10:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-18 11:13:16
  • Liczba odsłon: 1327
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858385]

przewiń do góry