Gostynin. dn. 21.04.2020 r.ZP.271.1.1.2020


Informacja po otwarciu ofertZamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp – przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.872.139,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych  kredytów oraz sfinansowanie deficytu  budżetu Gminy Miasta Gostynina


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 453.225,00 zł bruttoNr


Firma (nazwa lub nazwisko oraz adres Wykonawcy)

Marża do

WIBOR 1M


WIBOR 1M


Razem (zł)

Czas uruchomienia kredytu

(zł)

(%)

(zł)

(zł)

w dniach


POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI S.A.

Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie

ul. Pułtuska 20, 06-400 Ciechanów


311.209,51


1,75


290.072,00


601.281,51


1

1.

BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE

ul. Piłsudskiego 36,

05-074 Halinów


195.652,52


1,1


290.072,00


485.724,52


1


2.

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE

ul. Reymonta 18,

96-500 Sochaczew


311.265,44


1,75


290.072,00


601.337,44


1

3.

POLSKI BANK SPÓLDZIELCZY W CIECHANOWIE

ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów


229.513,12


1,29


290.072,00


519.585,121


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-21 11:33:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-21 11:33:09
  • Liczba odsłon: 1497
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650489]

przewiń do góry