Gostynin, dnia 06.05.2019 r.ZP. 271.1.3.2019


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
do potrzeb osób z niepełnosprawnością


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:


P.H.U. BUDOMAX Wojciech Przybylski
09-500 Gostynin, ul. Langenfeld 10

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

1)

Firma Handlowa ARTMED
J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna

97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 18 lok. 3

Liczba punktów w kryterium
cena –    45,26 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    15,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    70,26 pkt

2)

BMB BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. k.
09-500 Gostynin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5

Liczba punktów w kryterium
cena –    45,71 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    85,71 pkt

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-06 14:41:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-06 14:41:57
  • Liczba odsłon: 1263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799490]

przewiń do góry