Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok


Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr 274 / LI / 10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r w sprawie określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmienionej Uchwałą

Nr 281/LIII/10 z dnia 27 października 2010r, Burmistrz Miasta Gostynina informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.


I Przedmiot i termin konsultacji:

  1.Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu programu współpracy.

  2.Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu miasta Gostynina.

  3. Termin konsultacji: 20 października 2011r - 04 listopada 2011r.

  II Tryb, zasady i formy konsultacji:

  1.Konsultacje polegają na zapoznaniu się z projektem Programu współpracy i wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.

  2.Projekt Programu współpracy i formularz zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina. Dostępne są również w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 1.

  3.Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można: przesyłać na adres - Urząd Miasta Gostynina, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1, 09-500 Gostynin lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta za pośrednictwem Sekretariatu albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e -mail: so@gostynin.pl.

  4. Po rozpatrzeniu opinii i uwag zostaną naniesione stosowne poprawki do projektu Programu współpracy i przedstawione Burmistrzowi Miasta.

  5.Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

  6.Komórka organizacyjna i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych : Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina, Hanna Adamska, tel: 024 236-07-31.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wojciechowski Hubert
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-13 11:18:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-13 11:18:48
 • Liczba odsłon: 6333
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121598]

przewiń do góry