zarzadzenie_nr_147_2017.pdf Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.
Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "za życiem".
Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "za życiem"
Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży udziału 1/2 niewydzielonej części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik  
Zarządzenie nr 6/2017  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Zespołów zadaniowych oraz określenia obowiązków ich członków związanych z realizacją projektu pn.: „Sprawność - kompetencja satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji". Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne".
Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik
Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 stycznia w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2017 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok Załączniki
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie 
Zarządzenie nr 11/2017  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa pracowników Urzędu Miasta Gostynina w projekcie pn.: „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu Płockiego i gostynińskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji". Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne." 
Załączniki: regulamin , oświadczenie uczestnika projektu , oświadczenie dot. wykorzystania wizerunku , formularz rekrutacyjny , deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu EZD w Urzędzie Miasta Gostynina, zmienionego Zarządzeniem Nr 156/2015 z dnia 13 października 2015 r.
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2017 rok Załącznik
Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lutego 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017
Zarządzenie nr 15/2017  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 11/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa pracowników Urzędu Miasta Gostynina w projekcie pn.: „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu Płockiego i gostynińskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne."
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina. Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: wyznaczenia osób odpowiedzialnych za organizację i obsługę punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP w Urzędzie Miasta Gostynina w ramach realizacji projektu pn.: "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego  i gostynińskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne".
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym celem ich aktualizacji i dostosowania do wymagań punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP.
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2016 BMG z dnia 9 listopada 2016 roku
Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017
Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji socjalnej.
Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ul. Kowalskiej w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.
Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Tadeusza Kościuszki w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym.
Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 marca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2017 rok
Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.
Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogródek działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2017 r. Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2017 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok Tabele Dochody W.bieżące W.bieżące Oświaty W.majątkowe PrzychodyRozchody Z.Zlecone Inwestycje Przedsięwzięcia MCK MBP MBPopis Inform.mienie Opinia RIO
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Okładka Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 3
Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2017 rok
Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/2 niewydzielonej części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu udziału nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie nr 40/2017  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.
Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina n 2017 rok Załącznik
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2017 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej. wstępne wyniki konkursu
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie powołania Zespołu ds.opracowania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych
Zarządzenie nr 45/20217 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 47/2017  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2017 rok
Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie dofinansowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na rok 2017 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych garażami, położonych w Gostyninie przy ul. Józefa Ozdowskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości. Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego zabudowanej wewnętrzną stacją transformatorową wraz z ustanowieniem służebności przechodu i przejazdu. Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2017 rok Załącznik
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2017”
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2017 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogródek działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2017 r.
Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na rok 2017 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu do spraw Kontaktu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Zarządzenie nr 61//2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia I rokowań na sprzedaż udziału 1/2 niewydzielonej części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, powołania Komisji rokowań oraz zatwierdzenia Regulaminu rokowań. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Warunki przystąpienia do rokowań
Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie prowadzonego przez Gminę Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Obrońców Westerplatte w Gostyninie prowadzonego przez Gminę Miasta Gostynina
Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2017 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej. Załącznik Nr 1
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2017 rok Załącznik
Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 czerwca 2017 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie.
Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Obrońców Westerplatte w Gostyninie
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia Pani Grażynie Stanisławskiej obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Gostyninie
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2017 rok  Załącznik
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017
Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na rok 2017 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Gostynin
Zarządzenie nr 78/2017   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2017 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Gostynina
 Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 lipca 2017 roku  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie.
Zarządzenie nr 80/2017 Burmistrz