Przedmiot działalności

 

Szkoła jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie,
w szczególności:

 1. szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 

W Statucie Szkoły zostały szczegółowo określone:

 • cele i zadania szkoły – Dział II §5, §6 i §7
 • organizacja pracy szkoły – Dział IV

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dobrosława Bembenista
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-13 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Bembenista Dobrosława
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 17:16:58
 • Liczba odsłon: 6067
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354546]

przewiń do góry