Gostynin, 29.12.2020 r.

MOPS-2000/08/2020


 

Informacja po otwarciu ofert dodatkowych


 

  dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:


 

Dostawy chleba do Jadłodajni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie


 


 


 

l.p.

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

Cena (brutto) za

1 bochenek

1

 

Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze „DUBIELAK”, ul. Płocka 8, 09-500 Gostynin

 

I oferta- 1,22zł

II oferta- 1,28zł

2

 

Zakład Piekarniczy Z. Broda i s-ka Spółka jawna, Strzałki 5, 09-500 Gostynin

 

I oferta- 1,22zł

II oferta- 1,17zł

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu publicznego o wartości poniżej 30 000 euro netto zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

Zakład Piekarniczy Z. Broda i s-ka Spółka jawna, Strzałki 5, 09-500 Gostynin

za cenę brutto: 1,17 zł za 1 bochenek chleba

 

Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium: –   cena 100%

 

Wybrany Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie  kryterium „cena”.

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-29 12:18:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-29 12:19:47
  • Liczba odsłon: 1551
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858597]

przewiń do góry