INFORMACJA O AZBEŚCIE
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 roku.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem - Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc,
w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami zobowiązane są do przedłożenia Burmistrzowi Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin:
-   Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - Druk Nr 1 (pobierz)
-   Ocena stanu i możliwości  bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - Druk Nr 2 (pobierz)
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Przedsiębiorcy informację przedkładają marszałkowi.
Informacje będą przydatne do ustalenia miejsc występowania na terenie miasta Gostynina materiałów budowlanych zawierających azbest (np. płyty azbestowo - cementowe, płyty faliste, itp.) oraz opracowania planu usuwania tych materiałów, a nadrzędnym celem programu jest całkowite pozbycie się tych wyrobów do końca 2032 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-28 15:24:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Chmiel vel Chmielecka Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-26 13:59:48
  • Liczba odsłon: 7312
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650387]

przewiń do góry