Przedmiot działalności


Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
PKD- 3600Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
PKD- 3700Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 
Przedmiot działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. realizowany jest w szczególności przez:
• utrzymanie w ruchu ciągłym produkcji i dystrybucji wody w dwóch dwustopniowych ujęciach przy  ul. Kolonii i Ziejkowej w Gostyninie oraz całodobowe kierowanie tymi procesami,
• zaopatrzenie ludności w wodę ze zdrojów wodociągowych,
• całodobowe sterowanie procesami odbioru i oczyszczania ścieków przesyłanych z terenu miasta do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Ziejkowej,
• obsługę punktu zlewni ścieków dowożonych,
• dbanie o jakość wody i monitorowanie jakości ścieków przez systematyczne badania laboratoryjne,
• utrzymanie w stałej gotowości pogotowia wodno – kanalizacyjnego,
• pełnienie przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Gostyninie Spółka  z o.o.  dyżurów domowych (dyspozycyjność),
• powiększanie terenów objętych miejską siecią wodociągowo – kanalizacyjną przez projektowanie  i budowę nowych jej odcinków w ramach możliwości finansowych,
• systematyczne przeglądy, naprawy i remonty istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, pomp głębinowych oraz urządzeń oczyszczalni ścieków.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-03 17:24:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-04 09:41:25
  • Liczba odsłon: 6460
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579288]

przewiń do góry