Gostynin, dnia   6.12.2019 r.

 

ZP.271.1.12.2019

 

 

Informacja   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty

 

        Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że dokonała   rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w   Gostyninie” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego   w   ramach   „Mazowieckiego   Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

 

W niniejszym postępowaniu   wpłynęły 3 oferty, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

CPU ZETO spółka z o.o.

ul. Powst. Wielkopolskich 20 58-500 Jelenia Góra

liczba punktów w kryterium

cena –     60,00   pkt.

termin dostawy       40,00    pkt.

Łącznie – 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „ termin dostawy”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów .  

 

Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:


1) CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom

Liczba punktów w kryterium

cena –   56,75   pkt.

      termin dostawy        40,00   pkt.

Łącznie – 96,75 pkt.

                                                                      2) PB   tenders Jakub Pawulski

ul. Grzymały-Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

Liczba punktów w kryterium

cena –   43,26   pkt.

    termin dostawy       40,00   pkt.

Łącznie – 83,26 pkt.

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił w przedmiotowym postępowaniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-06 09:38:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-06 09:40:40
  • Liczba odsłon: 1395
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650416]

przewiń do góry