Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie informuje, że Burmistrz Miasta Gostynina, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572.), przedstawił Radzie Miejskiej w Gostyninie Raport o stanie Gminy Miasta Gostynina za 2022 rok.

Raport obejmuje  podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę Miejską na sesji w dniu 28 czerwca 2023 roku, podczas której będzie również podejmowana uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.

Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Gostynina, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.  Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy mogą składać zgłoszenia do debaty od dnia następującego po opublikowaniu Raportu (2 czerwca b.r.) do dnia poprzedzającego dzień, na który zwołano sesję, podczas której Raport ma być przedstawiany.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu wg. kolejności zgłoszenia. Zgłoszenia do debaty przyjmowane są w Biurze Obsługi Rady Miejskiej, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, I piętro, pok. 212, tel. 24 236 07 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gostyninie. W przypadku nadania zgłoszenia przesyłką pocztową decyduje data doręczenia zgłoszenia do Urzędu.

Wersje elektroniczne Raportu oraz formularza „Zgłoszenia” są dostępne do pobrania na stronie https://umgostynin.bip.org.pl/ w zakładce Rada Miejska. Wersję papierową formularza „Zgłoszenia” można otrzymać w Biurze Obsługi Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

 

 

Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2022 - POBIERZ PDF

Raport o stanie Gminy Miasta Gostynina za 2022 rok - POBIERZ PDF

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-05-31 15:56:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-01 08:20:38
  • Liczba odsłon: 1061
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858314]

przewiń do góry