Część opisowa do realizacji planu finansowego

Domu Kultury w Gostyninie w 2003 roku

 

DOCHODY

Treść

Plan

Wykonanie

%

Dochody własne

116.605,00

116.580,54

99,98

Dotacja

470.000,00

470.000,00

100,00

OGÓŁEM

586.605,00

586.580,54

99,99

 
KOSZTY

Treść

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia

238.000,00

237.772,18

99,90

Pochodne od wynagrodz.

48.650,00

47.483,03

97,60

Wydatki rzeczowe

299.474,89

298.283,68

99,77

OGÓŁEM

586.124,89

583.538,89

99,56

 

I. PRZYCHODY

 

WPŁYWY Z USŁUG

Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji dochody wykonano w zaplanowanej wysokości. Największą pozycje to:

- czynsze                                20.551,53 zł

- wynajem pomieszczeń    5.083,53 zł

- działalność kina                36.838,00 zł

- działalność podstawowa            26.658,00 zł

- pozostałe                            21.845,51 zł

- darowizny                             5.600,00 zł.

 

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotację z budżetu Miasta otrzymaliśmy w wysokości 470.000 zł, w tym: 417.000 zł na działalność bieżącą placówki, utrzymanie obiektu oraz fundusz płac, 53.000 zł na organizację imprez miejskich.

 

II. ROZCHODY

Wydatki realizowano zgodnie z kwotami ustalonymi w planie finansowym.

 

WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Fundusz płac wykorzystano w zaplanowanej wysokości. Od miesiąca kwietnia 2003 roku dokonano podwyżki płac pracowników średnio o 4%.

 

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Największe środki – 10.299,31 zł przeznaczono na zakup drukarki, programów komputerowych i kadr, zakup mebli biurowych, lamp oświetleniowych, wykładziny podłogowej oraz materiałów do remontów i napraw wykonanych we własnych zakresie (wyremontowano i odnowiono: schody wejściowe do budynku, dużą salę klubową oraz trzy pomieszczenia biurowe).

 

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Największą pozycję stanowią koszty poniesione na organizację imprez miejskich. Kwota 99.269,49 zł została wydatkowana na sfinansowanie imprez:

-         Dni Gostynina                77.314,85 zł

-         Koncerty pod Ratuszem         1.500,00 zł

-         Sylwester                               17.348,64 zł

-         Pozostałe                              3.106,00 zł.

 

Drugą dużą pozycję stanowią koszty związane z organizacją imprez własnych. W roku 2003 poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 6.402,02 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano:

-         ferie zimowe dla dzieci,

-         konkurs plastyczny MARZANNA

-         konkurs plastyczny PISANKA

-         konkurs recytatorski

-         przegląd muzyczny GAMA

-         przegląd teatrzyków dziecięcych

-         przegląd zespołów tanecznych

-         ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego

-         wakacje z Domem Kultury

-         przegląd piosenki turystycznej

-         konkurs plastyczny JESIEŃ

-         turniej jednego wiersza

-         impreza mikołajkowa dla dzieci.

 

Paragraf ten zawiera również kwotę 25.962,24 zł wykorzystaną na prowadzenie Klubu Tańca Towarzyskiego POJEZIERZE przy Domu Kultury. Klub jest zarejestrowany w Polskim Towarzystwie Tanecznym. Powyższa kwota zawiera koszty prowadzenia nauki tańca w dwóch grupach wiekowych, grupy sportowej tańca, sekcji latynoamerykańskiej, nauki tańca w dwóch przedszkolach i dwóch szkołach, opłat licencyjnych, rejestracyjnych opłat startowych oraz zakup strojów dla grupy tanecznej.

 

Inną dużą pozycję stanowią koszty wynajmu kopii filmowych – 18.966,80 zł, tj. ok. 51,50% wykonanych przychodów z wyświetlania filmów.

 

Znaczną pozycję w tym paragrafie stanowią koszty umów zlecenia. W 2003 roku na ten cel wydatkowano kwotę 14.360 zł, w ramach której opłacono instruktora modelarni, aerobiku, samoobrony, wypłacono wynagrodzenie pani prowadzącej zajęcia z emisji głosu chóru Pueri Cantores Gostynienses oraz inne na wykonanie drobnych usług.

 

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup energii, zakup usług remontowych – realizowane były zgodnie z kwotami ustalonymi w planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności placówki.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 11:54:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 11:54:04
  • Liczba odsłon: 3872
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339626]

przewiń do góry