UWAGA

29.06.2018 r. - dodano załącznik do dokumentacji - projekt organizacji ruchu

25.06.2018 r. - dodano załącznik do dokumentacji - Zaświadczenia BemaOgłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575441-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.


Gmina Miasta Gostynina: Modernizacja ul. Bema w Gostyninie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=108d7c38-327e-45e1-8866-9abc29d511c7


SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia + zaświadczenie Bema (25.06.2018r.)

Projekt organizacji ruchu Bema - Opis  + Załącznik graficzny (29.06.2018r.)
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcachInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-19 12:34:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 08:18:29
  • Liczba odsłon: 2597
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562513]

przewiń do góry