Gostynin, dnia 6.12.2019 r.


 ZP. 271.1.10.2019                                                                                              


     Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.:
 „Przyszłość zaczyna się dziś” 


realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna


na

Część II. Pomoce dydaktyczne doprowadzenia  zajęć przyrodniczych 

-  Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bema 23, 09-500 Gostynin


z uwagi na fakt, ze Wykonawca, którego oferta została wybrana, Pani Marzena Paczyńska, prowadząca działalność gosp. pn. TESORA Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego  zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego ich badania i oceny, tj. ofertę złożoną przez:


 Panią Grażynę Tomaszek, 

prowadzącą działalność gospodarczą pn. TESORA Grażyna Tomaszek 

ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała.


 


 


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-06 10:38:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-06 10:38:28
  • Liczba odsłon: 1153
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354833]

przewiń do góry