UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Burmistrz Miasta Gostynina przypomina, iż na terenie miasta Gostynina obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku, który określa szczegółowe wymagania wobec właścicieli nieruchomości w w/w zakresie jak również, zasady postępowania z odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi,obowiązki właścicieli zwierząt domowych, zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Regulamin dostępny  jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina www.umgostynin.bip.org.pl  oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22, pok. 1. Więcej informacji www.umgostynin.bip.org.pl
link: Ochrona Środowiska
lub tel. 0-24-236-07-42

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku - POBIERZ PDF

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-10-05 11:47:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-06 13:26:17
  • Liczba odsłon: 7273
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579138]

przewiń do góry