Gostynin, dnia 17.11.2020 r.

ZP.271.2.11.2020

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.11.2020

 

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Dostawę  i montaż sześciu sztuk lamp solarnych

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 6 sztuk lamp solarnych typu LED ST6-340/L25, zgodnych z lampami solarnymi zamontowanymi na terenie Gostynina. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 20grudnia2020r.

 

 1. Sposób obliczania ceny oferty:
 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt dostawy i montażu urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Zaproponowana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 – do dnia 23 listopada 2020 r. do godz. 9.00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 1. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

 

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: PaniAgnieszka Osiak– Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).

 1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-17 11:37:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-17 11:49:41
 • Liczba odsłon: 1349
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10728547]

przewiń do góry