Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z pózn. zm.) nakłada obowiązek na świadczącego usługi hotelarskie zgłoszenia do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie. Zgłoszeniu podlegają wszystkie obiekty w których świadczone są usługi noclegowe a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych. 
Obowiązek prowadzenia w/w ewidencji ma wójt, prezydent lub burmistrz (art.39, ust.2).
Prowadzona jest ona niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

wniosek (plik do pobrania w formacie pdf) o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim / pola biwakowego znajdującego się na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Załączniki:

Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektem hotelarskimi/pól biwakowych ( załącznik nr 1 - plik do pobrania w formacie .pdf).

Opis obiektu ( załącznik nr 2 - plik do pobrania w formacie pdf).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
a) kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjny  REGON, wydanego przez właściwy Urząd Statystyczny.
b) Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Świderska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-10-08 14:01:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Świderska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-27 12:38:24
  • Liczba odsłon: 5730
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11106067]

przewiń do góry