Skarbnik Miasta - mgr Bożena Sokołowska

Miejsce urzędowania: Urząd Miasta Gostynina ul.Rynek 26, pokój 202 

Tel.: 24-236-07-14

Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

1)     Opracowywanie projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2)     Nadzorowanie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych,

3)      Nadzorowanie i kontrola nad prawidłową realizacją budżetu Miasta.

4)      Organizowanie i nadzorowanie rachunkowości Urzędu jako organu finansowego i jednostki budżetowej.

5)      Informowanie Burmistrza o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją budżetu i gospodarowaniem środkami publicznymi.

6)       Nadzorowanie zachowania równowagi finansowej w ciągu roku budżetowego.

7)       Dążenie do   maksymalizacji dochodów budżetowych.

8)       Nadzorowanie poziomu zadłużenia Miasta.

9)        Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

10)    Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych oraz udzielanie dalszych upoważnień w tym zakresie.

11)     Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

12)     Nadzorowanie prac związanych z wymiarem, poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych.

13)     Współpraca z bankami w zakresie obsługi budżetu miasta, tworzenia lokat, negocjacji umów kredytowych.

14)     Kierowanie pracą Wydziału Finansowego .

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-16 14:30:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 10:46:38
  • Liczba odsłon: 6979
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11556436]

przewiń do góry